Wonen!

Wonen moet weer betaalbaar worden. De Lijst Van Damme wenst woningbouw naar behoefte. Dit betekent de bouw van 5000 sociale huurwoningen....

Leven!

Elke medeburger is gelijk en wordt gelijk behandeld. Ouderen verdienen zorg en ondersteuning. En jongeren moeten een eigen plek krijgen .....

Werken!

De Lijst Van Damme denkt constructief mee met ondernemers en bedrijven die wensen te investeren in de werkgelegenheid van Purmerenders.

Zorgen!

Elke burger verdient de zorg van ons als samenleving om weer'op gang' te komen. De overheid moet garant staan voor een volwaardig bestaan....

Transparantie en privacy!

De gemeente bezit veel gegevens van zijn burgers. Het waarborgen van de privacy en het voorkomen van misbruik van gegevens is van groot belang....

Openbaar bestuur!

Wij kiezen voor een transparant bestuur dat zich openstelt voor alle groepen medeburgers en bedrijven in onze gemeente. Dat bestuurders kunnen omgaan met soms harde en ongefundeerde kritiek....

Zelf de politiek in?…..

Dat kan bij De Lijst Van Damme uiteraard! Wil je meer leren over de gemeentepolitiek en misschien straks ook zelf actief meedoen? Meld je bij ons aan. Draai gezellig met ons mee in de fractievergadering. Kom naar de commissies. En bereid je voor op een plaats op onze verkiezingslijst van 2018.

Op zoek naar……

Gedreven vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen in het doen van sociaal maatschappelijk onderzoek. Mogelijk als onderdeel van je stage? Of gewoon omdat je het interessant vindt? Hou je van statistiek en kan je goed overweg met Excel? Klik dan zeker door!

Gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend heeft de laatste jaren veel nieuwe taken op zijn bord gekregen. Hierbij is het een en ander mis gegaan en moet er een flinke bezem door het bestuur.

De LVD heeft uit recent onderzoek 4 aandachtspunten gefilterd.

Aandachtspunten!

Sociale huur 36%
Werkloos 7%
Armoede 19%
Klachten 15%
432

Plannen voor gestemd

79

Plannen tegen gestemd

12

Moties ingediend

23

Op weg geholpen