Zorgen!

We willen ook een gemeente waarin ambtenaren en hulpverleners in staat zijn om signalen van hulpbehoevenden in onze stad sneller te signaleren en eerder hulp te bieden. Wij van de Lijst Van Damme zijn van mening dat we onze medemensen die hulp nodig hebben eerder en adequater moeten helpen. Ons standpunt is dat ambtenaren en hulpverleners dienend zijn aan burgers en niet andersom. De huidige sociaal maatschappelijke dienstverlening moet daarom op korte termijn anders worden georganiseerd. Als eensgezinde inwoners van Purmerend  en Beemster accepteren wij niet dat er in onze gemeente een onderklasse zonder perspectief ontstaat.

Onze ouderen in de stad willen we meer betrekken in het sociaal maatschappelijk en cultureel leven. Door een verbetering van de mobiliteit van ouderen, verscherpt toezicht op vereenzaming en intensiveren van dagbestedingsactiviteiten blijven onze oudere medebewoners actief betrokken bij de samenleving.

Meer zorgen….

Eén loket
Eén regisseur
Jeugdzorg
Ouderenzorg
Armoedebestrijding
De mens centraal
Dienstbare overheid
Eigen bijdragen zorg