Wonen!

Wonen moet weer betaalbaar worden. De Lijst Van Damme wenst sociale woningbouw naar behoefte. Nu wordt er veelal gebouwd voor ‘de markt’. Waarmee we als samenleving teveel geld neerleggen in de vorm van de jaarlijkse huurverhogingen, ozb-belasting, inschrijfkosten, het inboeten op grondprijzen en het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten.

Per saldo zijn alle huurders en kopers in onze stad onevenredig veel geld kwijt aan deze gestapelde woonlasten. De Lijst Van Damme streeft naar een woonlastendruk van maximaal 25% van het netto besteedbaar inkomen voor sociale huurders. Daarnaast zal ook de koopsector meer gericht moeten zijn op de behoefte van kopers. En zal ook hier betaalbaarheid voor met name starters op de woningmarkt centraal moeten staan. Ook vinden wij dat mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen een woning zouden moeten kunnen kopen.

Meer wonen….

Tijdelijk wonen
Terugdringen wachtlijsten
Financiering woningbouw
Leefbaarheid in buurten
Statushouders
Daklozenopvang
Purmerend 2040