Werken!

Wij van de Lijst Van Damme willen dienstbaar zijn aan alle inwoners en ondernemers. Ten aanzien van het ondernemersklimaat in onze gemeente zullen we het midden en kleinbedrijf en de horeca blijven ondersteunen en welkom heten. Door het verder vereenvoudigen van gemeentelijke regelgeving, procedures, vergunningen en praktische belemmeringen willen we ook de kleine ondernemingen in Purmerend meer stimulans geven. Het is daarom dat de Lijst Van Damme de Purmerendse middenstanders een kostenvoordeel wil bieden door de precariobelasting te verlagen. Een van deze mogerlijkheden is bijvoorbeeld dat met het weghalen van ‘schreeuwende reclames’ het gebruik van de openbare ruimte kan worden verruimd.

Omdat we ook maatregelen in de sociale hulpverlening nemen, kunnen we inwoners ook consument laten zijn binnen onze eigen stad.

Meer werken….

Economie
Maatschappelijk en duurzaam ondernemen
Geen jojo-banen
Basisinkomen