Transparantie en privacy

Namens u hechten we ook waarde aan de bescherming van de privacy van alle Purmerenders. Wij eisen dan ook van organisaties en bedrijven dat zij de persoonsgegevens en informatie van onze burgers met de gepaste maatschappelijke verantwoordelijkheid beheren. Wij zullen dan ook initiatieven ontplooien om met bedrijven (internetproviders, energieleveranciers, stadsverwarming, etc.) privacyconvenanten overeen te komen. Ook zullen we leveranciers van de voor de gemeentelijke benodigde automatiseringssystemen – software en hardware – nauwkeurig toetsen en controleren op onze behoefte van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners.

Meer privacy….

Transparant en open bestuur
Dienstverlenend en objectief
Terugdringen controlemechanismen
Veilig vastleggen van gegevens
Recht op inzage gegevens
Meldingsplicht overheid