‘De Lijst Van Damme heeft vooral voor veel duidelijkheid gezorgd in het systeem van de woonruimteverdeling in de regio. De rechtsongelijkheid in dit systeem is nog niet opgelost!’     Frida van Someren