Zorgen!

Elke burger verdient de zorg van ons als samenleving om weer’op gang’ te komen. De overheid moet garant staan voor een volwaardig bestaan….