Werken!

De Lijst Van Damme denkt constructief mee met ondernemers en bedrijven die wensen te investeren in de werkgelegenheid van Purmerenders.