Openbaar bestuur!

Wij kiezen voor een transparant bestuur dat zich openstelt voor alle groepen medeburgers en bedrijven in onze gemeente. Dat bestuurders kunnen omgaan met soms harde en ongefundeerde kritiek….