Leven!

Elke medeburger is gelijk en wordt gelijk behandeld. Ouderen verdienen zorg en ondersteuning. En jongeren moeten een eigen plek krijgen …..