Controle!

Volksvertegenwoordigers dienen hun bestuurders nauwgezet te controleren. Openbaarheid is hierbij een noodzakelijke voorwaarde….