Openbaar bestuur!

Wij kiezen voor een transparant bestuur dat zich openstelt voor alle groepen medeburgers en bedrijven in onze gemeente. Dat bestuurders kunnen omgaan met soms harde en ongefundeerde kritiek. Een bestuur dat vragen van raadsleden feitelijk en naar waarheid beantwoordt, géén geheimhouding oplegt om eigen acties of falen af te dekken, en inzage geeft in de activiteiten van burgemeester en wethouders. Het is daarom dat de Lijst Van Damme voorstander is van een zogeheten agenda- en lobbyregister waaruit de raad kan opmaken wie er al dan niet regelmatig en met welke doelen bij ons bestuur over de vloer komen.

Meer Openbaar bestuur….

Kostenbewaking
Meten is weten
Integer bestuur
Geheimhouding
Gedegen informatie
Lobbyregistratie
Herijken van bevoegdheden
Rechtsgang burgers zeker stellen
Ondemocratische adviesorganen