Onze kandidaten voor de gemeenteraad!

Kandidaat 2 op onze lijst, Toine Rohner

toine@lijstvandamme.nl

32 Jaar. Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Purmerend. Als inspirator/motivator van creatief en jong ondernemende Purmerenders heb ik als doelstelling jongeren meer de ruimte te geven voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Een goede en gezonde toekomst van onze stad begint bij de jeugd! Ik zou mijzelf omschrijven als een maatschappelijk entrepreneur met talent voor creatief oplossingsgericht (om)denken. Het aanhoudend positief kritische geluid van de LVD wil ik graag voortzetten. Door breed contact te houden met alle maatschappelijke lagen in Purmerend geven we inwoners en ondernemers de ruimte zich te laten horen binnen de gemeenteraad. We staan de komende tijd voor belangrijke keuzes voor de toekomst. Hierbij is het van belang dat er objectief gekeken wordt naar het handelen van het college waarbij integriteit voorop staat. Toen ik begin 2017 gevraagd werd mij verkiesbaar te stellen voor de LVD heb ik geen seconde getwijfeld. Mijn politieke ambitie is altijd zichtbaar geweest en mijn strijdpunten zijn nog onzichtbaar bij de gemeente Purmerend. Als voorbeeld staat het Purmerendse jeugdbeleid al jaren stil en is dit enorm van invloed op de ontwikkeling van de Purmerendse jeugd. Door jarenlange ervaring in het onderwijs en als jongerenwerker heb ik goed contact met de jongvolwassen generatie in Purmerend. Hieruit hoor je steeds dezelfde klanken weerspiegelen; het is onwijs lastig om aan een betaalbare woning te komen, zijn er weinig mogelijkheden tot het ontplooien en ontwikkelen van talenten en de vraag naar een echte discotheek. Mijn doelstelling is dan ook om de aankomende 4 jaar een spreekbuis te zijn voor de jongvolwassen generatie Purmerenders. Het zou een zonde zijn als we de jongeren weer vier jaar buiten spel laten staan!

Kandidaat 3 op onze lijst, Turhan Yildiz

turhan@lijstvandamme.nl

Ik ben Turhan Yildiz. Jongvolwassene met affiniteit voor economie en cultuur. Bedrijfseconomie student aan de Hogeschool van Amsterdam met voorkeuren voor crypto-currency. Daarnaast ben ik sinds 2018 medebestuurslid van HDV multicultureel centrum te Purmerend, met als voornaamste taak jongeren stimuleren actief te deelnemen aan een socialere gemeenschap. Hiernaast lijkt het mij een uitdaging om ook in de gemeente een bijdrage te kunnen leveren voor jongeren in Purmerend. Ik heb gekozen voor Lijst van Damme vanwege een positief beeld van de denkwijze van onze lijsttrekker Ernst van Damme en Toine Rohner (nummer 2 op de lijst). Een socialere samenleving met een innovatieve visie. Met een divers team zoals lijst Van Damme acht ik het mogelijk een stap te kunnen zetten in de juiste richting.

Kandidaat 4 op onze lijst. Luna Bechger

luna@lijstvandamme.nl

Mijn naam is Luna en ik zet mijzelf voornamelijk in voor de jongeren in Purmerend. Daarnaast natuurlijk voor de vrouwen in de politiek en een mooie samenleving. Ingaand op deze 3 punten:

  • De jongeren zijn de toekomst. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de jongeren worden geholpen en gestuurd naar wat ze willen bereiken. Voor jongeren door jongeren.
  • De politiek bestaat nog steeds voornamelijk uit mannen. Bij de LVD vinden wij dat eenieder zijn eigen kracht heeft. Samen vullen we elkaar aan.
  • Ik heb gekozen om me aan te sluiten bij de LVD omdat wij kijken naar oplossingen en compromis. Ik sta dan ook volledig achter ons verkiezingsprogramma.

Kandidaat 5 op onze lijst, Tim van Dée

tim@lijstvandamme.nl

Hallo, ik ben Tim. Ik heb er voor gekozen mij kandidaat te stellen voor de Lijst Van Damme omdat ik mij kan volledig vinden in het gedachtegoed van onze lijsttrekker. Ik ben van mening dat mijn stem bij deze partij gehoord kan en mag worden en ben er van overtuigt dat we als enthousiast team ver gaan komen. Ik wil graag een stem geven aan iedereen om onze gemeente herkenbaarder, transparanter en socialer wil maken. Ik ben een groot voorstander van ons voornemen om P3 te bombarderen tot Multifunctioneel jongerencentrum. Daar ligt wat mij betreft een grote kans en uitdaging om daadwerkelijk iets voor onze jongeren en jongvolwassenen te bereiken. Dat is een van de zaken waar ik volledig voor zal gaan met en bij de Lijst Van Damme. En hopelijk ook met u.

Kandidaat 6 op onze lijst, Katinka de Boer

katinka@lijstvandamme.nl

Katinka de Boer. 62 Jaar. Geboren in Amsterdam en sinds 1968 woonachtig in Purmerend. Ik ben al heel lang vrijwilligster. De laatste Jaren bij Schuldhulpmaatje, Wonen Plus en zet me al jaren in voor mensen met een minimum inkomen. Ik heb de opleidingen van budgetcoach, schuldhulpverlener en assistent-bewindvoerder gevolgd. Ik leef zelf al heel lang van een minimum inkomen en kan me dus uitstekend verplaatsen in anderen met een minimum inkomen. In 2016 heb ik de Facebookgroep Samen Sterk Purmerend opgericht en de website www.samensterkpurmerend.spinam.nu gemaakt en heb ik diverse bijeenkomsten over armoede georganiseerd. Daarnaast volg ik ook de 3-jarige opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en loop ik stage bij Team ED, een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam. Ik wil heel graag mijn ervaring en kennis inzetten bij de Lijst van Damme voor mensen met een minimuminkomen, omdat ik vind dat het armoedebeleid van de gemeente Purmerend beter kan.

Kandidaat 7 op onze lijst, Bert Molkenboerbert@lijstvandamme.nl

Hallo mijn naam is Bert Molkenboer. Als oud-Purmerender wil ik mij sterk maken voor de lijst van Damme die gelooft in eerlijke en oprechte politiek. Ook willen wij de karakteristieke binnenstad behouden en verbeteren met de mogelijkheden die tot onze beschikking staan waarbij nieuwe initiatieven ondersteund worden. Dus geen torens, maar karakteristieke hoogbouw in de stijl van pakhuizen bijvoorbeeld. Ook heeft de opvang van thuis- en daklozen onze grote aandacht. Dat is de laatste jaren erg verwaarloosd, terwijl er veel leegstand is bij bedrijfspanden die best tijdelijk en onder voorwaarden gebruikt kunnen worden voor huisvesting. Wat dus meehelpt om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Kandidaat 8 op onze lijst, Ramona Konings

ramona@lijstvandamme.nl

Ik ben geboren in Amsterdam en kwam in het jaar 2000 in Purmerend wonen. Drie jaar geleden werd mij gevraagd of ik fractieassistente zou willen worden van de Lijst Van Damme. Ik had geen ervaring in de politiek maar wel op administratief gebied dus zei ik ja. Ik heb vroeger ook in de detailhandel en in de zorg gewerkt. Ik hou bij de Lijst Van Damme de dossiers bij en maak de agenda’s en fractieverslagen van de onderwerpen die in commissies en raad worden behandeld. En ik merk bij mijzelf dat ik al aardig op een politicus ga lijken. Thuis met man en twee kinderen ga ik regelmatig nog even door op onderwerpen. Neem bijvoorbeeld het Beusebos. Er zijn zoveel goede argumenten om dit te behouden. Het zou zo zonde zijn als dat zou verdwijnen. Ik hoop dan ook dat ik nog jaren mijn bijdrage mag leveren aan de LVD en aan Purmerend.

Kandidaat 9 op onze lijst, Dico Hendriksen 

dico@lijstvandamme.nl

Mijn naam is Dico Hendriksen. Ik ben 19 jaar oud en zelf een geboren en getogen Purmerender! Ik kom uit voor de Lijst van Damme (LVD). Als jongste lid van de LVD wil ik opkomen voor de jongeren in Purmerend om er samen een stad van te maken die voor iedereen aangenamer, veiliger en socialer is. Ik vind dat er te weinig word gedaan voor de jongeren en daar willen we verandering in gaan brengen. Zelf kom ik erg op voor een multifunctioneel jongerencentrum in de stad waar iedereen zich thuis voelt. Ook vind ik het heel belangrijk dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd want de toekomst begint nu al! Ik hoop dat we op je stem kunnen rekenen!

                          Kandidaat nummer 10 op onze lijst, Pury Gonzalez           

pury@lijstvandamme.nl

Ik ben Pury Gonzalez Callejas, 59 jaar geleden geboren in Spanje. In 1979 ben ik in Purmerend komen wonen. Ik heb een opleiding als pastoraal werker gevolgd en ben ik nauw betrokken bij de Stichting Schulphulpmaatje in Purmerend. Omdat ik mij wil inzetten voor mensen die het minder hebben in deze maatschappij heb ik mij aangemeld bij de Lijst Van Damme. Ik wil mij bij deze partij verdiepen in de mogelijkheden die er zijn voor kinderen, jongeren en ouderen om sociale uitsluiting te voorkomen. Dit is onder meer veroorzaakt door te lage inkomens en bijkomende sociale problematiek rondom armoede. Daar zet ik mij met de LVD de komende jaren graag voor in.

Kandidaat 11 op onze lijst, Nicole Dankaart

nicole@lijstvandamme.nl

Nicole Dankaart 39 jaartjes jong. Ik wil me graag inzetten om jongeren en jongvolwassenen de kans en ruimte te geven om het volste uit zichzelf te halen. Met mijn reeds opgedane ervaring en kennis maar boven alles mijn hart. Ik wil dit samen met de gemeenschap stimuleren en uitdragen.En vooral door het gesprek met jullie aan te gaan, want ook jullie mening telt…