Meer privacy……..

Transparant en open bestuur

Wij kiezen voor een transparant bestuur dat zich openstelt voor alle groepen medeburgers en bedrijven in onze stad. Dat men kan omgaan met soms harde en ongefundeerde kritiek. Een bestuur dat vragen van raadsleden feitelijk en naar waarheid beantwoordt, geen geheimhouding oplegt om eigen falen af te dekken en inzage geeft in de dagelijkse activiteiten van burgemeester en wethouders. Het is daarom dat de Lijst Van Damme voorstander is van een zogeheten 'lobbyregister' waaruit de raad kan opmaken wie er al dan niet regelmatig bij de bestuurders over de vloer komen.

Terugdringen controlemechanismen

De gemeente controleert te veel. Elke aanvraag voor hulp of dienstverlening moet gepaard gaan met een stroom van papieren over inkomen en uitgaven. Naar gelang de interesse van de ambtenaar worden ongevraagde en ongepaste adviezen gegeven over de levensstijl van mensen die komen aankloppen voor hulp bij de gemeente. Het gevoel dat men voor alles rekenschap moet afleggen aan een te bureaucratische overheid staat veel burgers in de weg. Wij zullen er alles aan doen om deze overmatige controle behoorlijk terug te dringen en af te schaffen waar het kan. Zo gaan we aan de slag voor slechts één inkomenstoets en niet bij elke hulpvraag opnieuw.

Veilig vastleggen van gegevens

Doordat onze gemeente en de landelijke overheid in onze visie teveel gegevens vastlegt op meerdere plekken voor verschillende dienstverlening hebben we grote vraagtekens over de veiligheid en het (onterechte) gebruik van onze gegevens. We zullen kritisch blijven over welke gegevens de overheid zou moeten vastleggen, hoe dit wordt opgeslagen en tevens wie en hoe er gebruik van wordt gemaakt. Verder zijn we van mening dat de overheid een meldingsplicht moet worden opgelegd indien zij zonder toestemming in persoonlijke gegevens heeft gekeken. De Lijst Van Damme is van mening dat iedereen het recht heeft om te weten wat er met zijn of haar persoonlijke gegevens gebeurt. Ten aanzien van de actuele discussie rondom de invoering van een zogeheten 'sleepwet', vinden wij dat een meldingsplicht achteraf van de overheid een absolute voorwaarde is.

Recht op inzage gegevens

Iedereen heeft het recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens en aangelegde dossiers over zichzelf. Gemeenten moeten op verzoek van hun inwoners alle gegevens verstrekken die zij hebben vastgelegd als individuele personen hierom verzoeken. Het achterhouden van dossiers waarin mede-inwoners worden genoemd, aangehaald dan wel worden beoordeeld zijn onderdeel van hun bestaan en hadden niet kunnen worden geregistreerd als zij er niet waren. Dit persoonlijk eigendomsrecht zullen wij claimen waarbij het voor gemeenten niet mogelijk is om gebruik te maken van dossiers waar u niet vanaf weet.

Meldingsplicht overheid

De gemeente moet u melden dat zij in uw dossiers heeft gesnuffeld. Ons burgerservicenummer is niet een controlenummer maar een 'service'nummer. De Lijst Van Damme gaat voor meer service en minder controle. Daarbij kan ook het bsn-nummer ons van dienst zijn.