Leven!

Met elkaar grijpen we een hernieuwde kans om onze stad een fijne, leefbare, dynamische en veilige omgeving te laten zijn. Een stad waarin we elkaar om te beginnen met respect bejegenen. Waarin we geschillen met woorden oplossen en niet met vuisten. Een stad waar we op mooie dagen ook graag gaan recreëren. En een stad waarin we problemen het hoofd bieden en direct aanpakken.

We willen u dan ook een transparante, leefbare, tolerante en respectabele stad bieden. Een stad van burgers en ondernemers die bereid zijn in elkaar te investeren en vooral met elkaar in gesprek zijn. Een stad waarin we elkaar steunen en opvangen als dat nodig is. Elkaar een helpende hand bieden bij het opbouwen van een zelfstandig en zinvol bestaan. Daar gaan wij van de Lijst Van Damme graag voor. In uw belang, in ons belang en in ons aller belang.

Meer leven….

Mensen boven centen
Leefbaarheid in de wijken
Veiligheid
Recreëren
Natuur en milieu
Verantwoordelijk voor elkaar