Controle!

Purmerenders zullen het heft in eigen hand moeten nemen. Als burgers zullen we de controle op onze bestuurders en samenleving beter en eerlijker organiseren en intensiveren. We willen weg uit de negatieve spiraal. In Purmerend kijken we naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

De totale schuldenlast van de gemeente gaat langzaam omhoog. Was in 2014 de totale schuld van de gemeente nog 275 miljoen euro? Is dit nu gestegen tot 283 miljoen op dit moment. Deze ‘groei’ is vinden wij mede veroorzaakt door onverantwoorde uitgaven van het college, die vooral de afgelopen vier jaar heeft laten zien op vele projecten extra bij te moeten passen. Dit door een groot gebrek aan het opstellen van adequate begrotingen.  Wij zullen dan ook niet akkoord gaan met toekomstige investeringen zonder dat we concrete garanties krijgen dat projecten binnen aangevraagde budgetten worden gerealiseerd.

De Lijst Van Damme wil een transparante gemeentelijke organisatie in onze stad. Purmerenders mogen van hun gekozen vertegenwoordigers verwachten dat deze integer en transparant zijn.

Meer controle….

Kostenbewaking
Meten is weten
Integer bestuur
Geheimhouding
Gedegen informatie
Lobbyregistratie