Persbericht: Toeslagouders Kinderopvang “tot op de cent” compenseren!

LijstVanDamme biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders Kinderopvangtoeslag!

De Ombudsdienst van de LijstVanDamme zal op verzoek van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag in onze regio ondersteuning gaan bieden. Zo kunnen we inventariseren en vaststellen wat de materiele- en immateriële schade werkelijk is.
De belastingdienst en gemeenten steken voornamelijk in op het vergoeden van – vooral de – achterstallige bedragen die deze gezinnen onrechtmatig niet hebben gekregen. Maar willen wij ook kijken naar vergoedingen ter afdoening van de door de belastingdienst toegebrachte immateriële schade. Wij schatten in dat er momenteel te weinig recht wordt gedaan aan de getroffenen en zijn we van mening dat ALLE toegebrachte schade van dit stigmatiserende overheidsoptreden wordt vergoed.

Samen met gedupeerden kunnen we de werkelijke schade vaststellen. En zijn we bereid om hen zo nodig ook te vergezellen naar de gesprekken met ambtenaren om hun belangen niet uit het oog te verliezen. Het gaat primair om de gedupeerden en niet hoe onze overheid hier financieel het beste weg komt! Voorkomen moet worden dat gedupeerden geconfronteerd worden met ‘slimme rekentrucjes’ bij het al dan niet toekennen van een financiële schadeloosstelling.

Als er sprake is geweest van het verlies van auto, baan, huis of partner moeten er concrete afspraken voor compensatie van al deze zaken komen. Niet door onze overheid of gemeenten, maar door en met de gedupeerden zelf! Moet de kwijtgeraakte auto bijvoorbeeld voor een standaardbedrag worden vergoed of tegen de toenmalige dagwaarde? Kunnen gedupeerden samen bepalen wat precies de financiële compensatie is voor (alimentatie)kosten bij een scheiding of het verlies van de eigen woning? En ligt het voor de hand dat alle deurwaarder- en incassokosten ten gevolge van het stigmatiserende overheidshandelen volledig worden meegenomen in het vaststellen van de schadecompensatie.

Voorzitter Ernst van Damme: “Onze Ombudsdienst ondersteunt de gedupeerden gratis! Tot aan de rechter toe als dat nodig is. Getroffen ouders kunnen zich bij ons melden. Onze Ombudsdienst is volstrekt onafhankelijk en daarom ook effectiever dan gemeenteambtenaren die zich aan de grenzen van de opdrachten uit Den Haag houden. Wat ons betreft moet elk dubbeltje aan schade volledig worden geclaimd en worden uitgekeerd! We bieden daarmee geen tot weinig ruimte voor compromissen. Het gaat vooral om het feit dat de belangen van de gedupeerden zo goed mogelijk worden behartigd. En onze overheid niet de speelruimte krijgt om de schade van getroffen ouders te bagatelliseren”!

Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire uit de Zaanstreek, Waterland, Purmerend en De Beemster kunnen zich vrijblijvend bij ons melden voor een eerste inventariserend (zo nodig digitaal) gesprek.

Ons e-mailadressen zijn : info@lijstvandamme.nl  en  ombudsdienst@lijstvandamme.nl

Uiteraard respecteren wij de privacy van de getroffenen en gaan we vertrouwelijk met de door u gedeelde informatie om. We hanteren daarbij de in de wet AVG gehanteerde bepalingen.

4 februari 2021
LijstVanDamme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *