Stadsverwarming Purmerend past uiterste betaaldatum alsnog aan!

De stadsverwarming heeft de betaaldatum van haar Accept-email aangepast. Hoewel wij op ons schrijven aan zowel aan wethouder Rotgans van Purmerend en aan de Stadsverwarming zelf nog geen officieel antwoord hebben ontvangen, is één van onze wensen, namelijk het aanpassen van de uiterste betaaldatum van de 25e van de maand nu dus eenzijdig door de Stadsverwarming Purmerend aangepast. De uiterste betaaldatum hebben zij nu op de 29e van de maand gesteld. Een excuus is echter uitgebleven! Deze aanpassing is uiteraard een verbetering maar dan nog vragen wij ons af waarom de uiterste datum niet gewoon vóór elke eerste van de maand is gesteld?

Wij hadden tegen de eerdere uiterste betaaldatum bezwaar gemaakt omdat onze mede-ingezetenen met een uitkering in dat geval niet in staat zouden zijn om hun factuur daardoor tijdig te betalen en dit bedrijf daarmee een groot deel van haar cliënten doelbewust op snelle aanmaningen en extra incassokosten stuurt. Dat vonden wij in het geheel niet erg maatschappelijk betrokken van deze warmteboer. Het college van B&W, uit monde van wethouder Rotgans, voelt zich niet verantwoordelijk voor dit o.i. on-sociale incassobeleid van deze organisatie waarvan de gemeente (dus wij) 100% eigenaar is.

Op onze overige vragen dient de gemeente/stadsverwarming nog antwoord te geven. Deze gaan over enerzijds de waarde van de infrastructuur t.o.v. het in rekening te brengen vastrechttarief en anderzijds over de o.i. onterecht in rekening gebrachte (bank)transactiekosten. Zodra wij hierop een antwoord hebben zullen wij u uiteraard weer informeren.

In algemene zin willen wij wel opmerken dat onze gemeente principieel weigert om het incassobeleid van dit warmtebedrijf ter discussie te stellen, waarmee zij aantoont dat zij vooral geen moreel maatschappelijk oordeel voor een groot deel van haar eigen inwonenden wenst te dragen.

23 augustus 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *