Compensatie persoonlijke beschermingsmiddelen minima!

Op 7 mei jongstleden hebben wij aandacht gevraagd voor de extra kosten waarmee mensen met een krappe beurs worden geconfronteerd door de door de regering ingestelde corona maatregelen. Al ruim daarvoor hebben we aandacht gevraagd voor de extra kosten van levensonderhoud door het a-sociale gedrag van onnodig hamsterende medeburgers die financieel wél in staat waren om karren vol te laden.

Op 8 mei maakte de gemeente Purmerend ons kenbaar dat zij “rond 1 juni met nadere beleidsvoorstellen” zou komen. Tot op heden is het daar blijkbaar nog niet van gekomen? Wij zijn op 22 mei ook met een persbericht gekomen waarbij we onze minima en uitkeringsgerechtigden oproepen om – zolang er geen beleid is van dit gemeentebestuur – het gebruik van het openbaar vervoer te weigeren. Dit omdat wij van mening zijn dat de door het kabinet verplicht opgelegde mondmaskers in het openbaar vervoer financieel niet op de portemonnee van onze minima kan worden afgewenteld.

Daar komt bij dat de gemeente Purmerend (zoals bij alle vragen om extra bijzondere bijstand) graag haar wel geprezen ‘maatwerk’ wenst uit te rollen. Dat betekent dat deze gemeente graag bij het verstrekken van een redelijke mondmaskervergoeding en/of handschoenen wederom wil zien welke uitgaven u doorgaans pleegt te doen en daarbij constant uw bankafschriften wenst te controleren.

De LijstVanDamme is van mening dat een dergelijke beperking van fundamentele vrijheden van mensen die dagelijks elke euro moeten omdraaien onaanvaardbaar is. Blijkbaar mag reizen met het OV alleen plaatsvinden door mensen die wél financieel in staat zijn om ladingen beschermingsmiddelen aan te schaffen. De gemeente Purmerend heeft inmiddels aangegeven dat voor ‘eventueel noodzakelijk’ vervoer zij graag per persoon een motivatie tegemoet wenst te zien en op basis daarvan incidenteel een á twee mondmaskertjes wil vergoeden. Met andere woorden? Mensen in armoede moeten worden gecontroleerd op enerzijds hun reisgedrag en anderzijds op blijkbaar hun fraudegedrag, terwijl de rest van Nederland ongemoeid wordt gelaten?

“Mensen in armoede zijn geen gedetineerden op weekendverlof”, aldus voorzitter Ernst Van Damme. “Het is blijkbaar veel belangrijker voor de gemeente Purmerend om mensen financieel te blijven controleren dan dat er daadwerkelijk zorg wordt gedragen voor – ook hun – gezondheid! Opvallend is dat Purmerend uitsluitend kritiekloos uitvoerder is van de kabinetsmaatregelen en blijkbaar niet haar eigen ‘grijze massa’ kan gebruiken om tijdig met oplossingen voor de eigen minima te komen.” Van Damme geeft tevens aan dat “we inmiddels een aanvraag in het kader van de Bijzondere bijstand hebben ingediend om de kosten van de verplicht gestelde beschermingsmiddelen te forceren. We laten zo snel mogelijk weten hoe de gemeente Purmerend hier uiteindelijk mee om wenst te gaan.” De LijstVanDamme keurt de lakse houding en desinteresse van dit gemeentebestuur voor hun inwoners in armoede sterk af!
“Hen ten koste van hun gezondheid ‘in eigen kracht’ zetten is onverantwoordelijk en moreel verwerpelijk”, aldus Van Damme.

12 juni 2020
LijstVanDamme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *