Persbericht: Minima moet openbaar vervoer weigeren!

Al enkele weken vraagt de LijstVanDamme aandacht voor de zwakke (financiële) positie van onze minima en uitkeringsgerechtigden in Purmerend vanwege en gedurende de coronacrisis. Zoals verwacht vindt dit geen gehoor bij de Purmerendse bestuurders en politici. Een verzoek om een (incidentele) extra financiële compensatie wordt afgedaan met meer persoonlijke controle als ‘maatwerk’.

Vanwege het hamstergedrag van medeburgers die WEL in staat zijn om boodschappenkarren vol toiletpapier, meel en de goedkoopste producten massaal af te rekenen in onze supermarkten, beschikken onze minima niet over de luxe om hun boodschappen massaal in te slaan. Gemiddeld schieten deze van kansen beroofde doelgroepen er zo’n €75 tot €90 per maand bij in omdat zij noodgedwongen worden veroordeeld tot de aanschaf van duurdere producten. De overheid en uw gemeente wil voor alleen deze groepen terugvallen op hun gedragssturende beleid van ‘maatwerk’, dat elke individuele ambtenaar een waardeoordeel kan vellen over de persoonlijk financiële situatie van hun ‘cliënten’. Dit in een periode waarin er miljarden aan overheidssteun ongecontroleerd richting het bedrijfsleven wordt gesluisd is de overheid van mening dat fraude en criminaliteit vooral plaatsvindt bij de ‘kansarmen’ zoals zij dit stigmatiserend propageren.

Per 1 juni aanstaande heeft uw kabinet opgedragen dat iedereen verplicht een mondmasker moet dragen in het Openbaar Vervoer. Dit houdt in dat onze zwakkeren extra kosten moeten maken voor de aanschaf van mondmaskers als zij moeten of willen reizen.

De LijstVanDamme is het in beginsel eens met het feit dat mensen gebruik kunnen maken van persoonlijke bescherming, uiteraard ook in het openbaar vervoer. Maar als deze verplichte bescherming wederom uit het karige inkomen van de minima en uitkeringsgerechtigden moet komen dan zeggen wij volmondig NEEN!

Het is daarom dat wij onze achterban, sympathisanten en onze minima adviseren om het gebruik van openbaar vervoer naar een opgedragen sollicitatie of werkplek te weigeren zolang u niet financieel wordt gecompenseerd voor de aanschaf dan wel de verstrekking van persoonlijke bescherming. Uw gemeente kan niemand dwingen (ook niet vanwege de uitvoering van de Participatiewet) met openbaar vervoer te reizen waarbij u blijkbaar zelf moet besluiten om uw gezondheid op het spel te zetten. Wij waken er voor dat uw gemeente misbruik maakt van deze overmachtsituatie. Uw gemeente mag op basis van deze problematiek geen persoonlijke sancties toepassen met slechts ‘een vooringenomen interpretatie’ van de uitvoering van de Participatiewet.

Mocht u hierover nadere vragen, opmerkingen of concrete hulp nodig hebben? Dan kunt u ons altijd benaderen op ons email-adres: ombudsdienst@lijstvandamme.nl

22 mei 2020
LijstVanDamme
Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *