Van onze Ombudsdienst!

Gewonnen!

Met onze adviserende en juridische ondersteuning van onze ombudsdienst aan onze ingezetenen in Purmerend en regio hebben we voor een van onze dakloze ingezetenen “een klinkende overwinning” behaald bij de bestuursrechter.

De door ongelukkige omstandigheden dakloos geworden man maakte regelmatig gebruik van de algemeen toegankelijke voorziening van de nachtopvang in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend was echter van mening dat zij de dakloze man niet langer een slaapplaats meer wenste aan te bieden. Dit, omdat hij blijkbaar iets te vaak gebruik zou maken van deze minimaal verplichte Europese uitwerking van de ‘bed, bad en broodregeling’.

Op 1 oktober 2018 werd hem door de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) een briefje gezonden waarin hem  werd meegedeeld dat hij per 1 december van dat jaar geen gebruik meer zou mogen maken van een slaapplaats. Waarmee de gemeente de man zonder enige concrete aanleiding ‘de straat op schopte’. Dat gebeurde overigens daadwerkelijk per 1 mei 2019, nadat een drietal bemiddelingsgesprekken met gemeente en AOP tot niets leidde. Niet anders dan vertraging van de rechtsgang van betrokkene.

Zo stelt de gemeente dat de man niet zou hebben meegewerkt aan de door de gemeente onterecht opgelegde ‘opvoedkundige bepalingen’ welke als uitdrukkelijke voorwaarden werden gesteld om hem überhaupt verder te helpen? De gemeente Purmerend heeft daarbij doelbewust deze dakloze man tot subject gemaakt van haar falende woningaanbod.

De ombudsdienst van de Lijst Van Damme heeft betrokkene dan ook bijgestaan in zijn bezwaar- en beroepsprocedure tot en met de rechtszitting van de bestuursrechter op 19 september jongstleden. De rechter heeft ons met haar uitspraak van 4 oktober (link pdf hieronder) terecht in het gelijk gesteld tegen het gebrekkige verweer van het college van Purmerend.

Zo probeerde de gemeente haar wettelijk opgelegde verantwoordelijkheid voor de nachtopvang vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) af te schuiven op de particuliere organisatie AOP. Waarmee de gemeente heeft getracht de bestuurlijke geldende bezwaar- en beroepsprocedures voor burgers af te kappen en onrechtmatig door te sluizen naar het privaatrecht. En dat laatste zorgt met name voor te grote juridische en kostenverhogende belemmeringen voor bezwaarmakers bij het rechttrekken van bestuurlijke dwalingen. Deze – en overige argumenten – hebben wij ter zitting in onze pleitnota (link pdf hieronder) verwoord.

De ombudsdienst van de Lijst Van Damme vreest dat de gemeente Purmerend een doelbewuste weg is ingeslagen om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid in het kader van de maatschappelijke ondersteuning – zowel uit de wet WMO en Participatiewet – naar de voor de gemeente uitvoerende particuliere partijen te verleggen. Deze vlieger gaat met de uitspraak van de rechter niet meer op!

De rechter heeft dit ook ingezien en stelt duidelijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de opvang van al haar ingezetenen behoort te nemen. En dat bezwaarmakers de bij de gemeente bestaande bezwaar- en beroepsprocedures kunnen volgen. En daarbij zo nodig een beroep kunnen doen op de bestuursrechter. En niet zoals de gemeente had bedacht bij de privaatrechter.

De uitspraak is vooral van belang omdat de gemeente Purmerend haar werkwijzen en procedures zal moeten aanpassen met een reparatie op de uitvoering van de WMO-taken. En tevens op eventuele andere terreinen waarbij derden partijen gedelegeerde en gemandateerde overheidstaken namens de gemeente uitvoeren.

De rechter heeft terecht het verweer van de gemeente Purmerend verworpen! En zal onze betrokken dakloze cliënt per direct weer moet worden toegelaten tot de nachtopvang. We hebben zijn hernieuwde komst inmiddels kenbaar gemaakt aan de Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP).

Bestuursmatig zal deze uitspraak voor veel gemeenten in ons land nadrukkelijke gevolgen hebben. Met name omdat gemeenten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet zomaar kunnen wegwuiven.

 

Voor nader geïnteresseerden:
Onze pleitnota ter zitting (pdf)
De daadwerkelijke uitspraak (pdf)

 

Lijst Van Damme
16 oktober 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *