Persbericht: Duidelijkheid over toewijzing tijdelijke woningen!

De lijst Van Damme wenst op korte termijn duidelijkheid van het college van B&W te Purmerend te krijgen over het toewijzen van – de door de gemeente op te leveren – tijdelijke (container)woningen in de stad.

Hoewel de gemeenteraad in november 2018 heeft besloten om de uitgifte van de tijdelijke woningen via het WMO-loket te laten plaatsvinden, is er tot op vandaag nog niets geregeld voor de ‘spoedzoekers’! Niets anders dan, dat zij via de gemeentelijke website een ‘belangstellingsformulier’ kunnen invullen, wat geen enkele garantie op een van de tijdelijke woningen biedt.

Tot op heden kan men zich niet aanmelden bij het WMO-loket voor inschrijving? Bij de betrokken contactambtenaren met onze ingezetenen is – de procedure langs – het WMO-loket niet bekend? “Wij vinden dat een vreemde zaak”, aldus Ernst van Damme, voorzitter van de lokale politieke partij. “Eens te meer omdat de raad anders heeft bepaald.”

Het is de Lijst Van Damme ook bekend dat de uitgifte aan urgentiebewijzen is vastgelopen. Alleen mensen met kinderen krijgen nog een urgentie?  Een medisch noodzakelijke urgentie wordt in de praktijk zelfs niet meer afgegeven. En is een en ander “in strijd met de door de gemeenteraad vastgestelde urgentieverordening.”

“Het instrument als zodanig (een urgentiebewijs) wordt hiermee volstrekt ongeloofwaardig en het aantal urgente woningzoekenden kunstmatig ‘laag’ gehouden. En daarbij de daadwerkelijke behoefte aan sociale huurwoningen gemanipuleerd”, zo stelt Van Damme.

Dit persbericht zal in afschrift aan de gemeenteraad van Purmerend worden gezonden aangezien wij niet meer als fractie in de huidige raad zijn vertegenwoordigd. Wij wensen echter wel op korte termijn antwoord te krijgen, zo mogelijk via een WOB-verzoek.

Een antwoord op de vraag, wanneer en hoe onze ‘spoedzoekende’ en urgente Purmerend-ers via het WMO-loket geholpen en ingeschreven kunnen worden. En wensen we cijfermatige-/statistische informatie over de uitgifte van urgenties over de in de verordening genoemde doelgroepen.

Van Damme: “Wij vrezen op dit moment een grote mate van willekeur omdat de aanvraag- en toewijzingsprocedure onvoldoende transparant is.”

Lijst Van Damme
17 september 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *