Paasvoorschot!

Hieronder volgt onze (voorlopig) laatste reactie naar aanleiding van onze ‘polemiek‘ met wethouder Hegger te Purmerend over onze – nog steeds – terechte aanvraag om voor mensen die afhankelijk zijn van de structureel te laat uitgekeerde Rijkstoeslagen een voorschot van 50 euro op de uitkering nog voor de paasdagen beschikbaar te stellen.

De reactie van wethouder armoedebestrijding Hegger is wat ons betreft, ‘ondeskundig, stigmatiserend, aanmatigend en bevooroordeeld’. Het laat een bestuurlijke agenda zien waar we zonder enige gene uit opmaken dat onze financieel minder draagkrachtige medemensen in Purmerend en De Beemster als ‘grof vuil‘ worden weggezet. “Wethouder Hegger moet vooral leren om beter onderscheid tussen zijn portefeuilles te maken”, aldus voorzitter Ernst van Damme.

Naar aanleiding van de laatste publieke opmerkingen van wethouder ‘armoedebeleid‘ hebben we hieronder nog een kort commentaar toegevoegd.

Ten eerste: Met het overmaken van TOESLAGEN wordt GEEN rekening gehouden met de feestdagen. In tegenstelling tot hetgeen Hegger beweert. Uw wethouder spreekt hier geen waarheid!

Ten tweede: Dat het vooruitbetalen van € 50 in april tot een lagere uitkering in diezelfde maand leidt is ook onwaar. Hegger moet dergelijke misleidende suggesties niet geven. Dat “mensen de indruk kunnen krijgen dat het om iets extra’s gaat” is tevens een aanmatigende onderschatting van de verstandelijke vermogens van mensen in deze doelgroep.

Ten derde: Hegger gaat ervan uit “dat uitkeringsgerechtigden rekening houden met de data van uitkeren”. Dat doen ze dus! Reden waarom wij namens hen aandacht hebben gevestigd op de vraag dat de overheid daar OOK rekening mee houdt? Dat uitkeringsgerechtigden “hun bestedingspatroon moeten aanpassen” is een niet-geverifieerde aanname van de wethouder en zeker niet alleen toepasbaar op de door hem aangegeven doelgroep. Van bestuurders in het algemeen verwachten wij dergelijke stigmatiserende uitspraken niet. Inmiddels bestaan er meerdere deskundige publicaties die het tegendeel verklaren, te weten dat steeds meer mensen niets overhouden aan het einde van elke maand.

Ten vierde: Het is niet aan inhoudelijk zwakke wethouders om een politieke vereniging weg te zetten met de opmerking dat “de aanvraag juridisch niet deugd”. Het wegvluchten in de niet-ontvankelijkheidsclausule is een vaak toegepast overheidstrucje om vooral de boodschappers monddood te maken en het probleem te laten bestaan. De LijstvanDamme heeft geen ander belang dan de vertegenwoordiging van een achterban, net als overige politiek maatschappelijke actoren in onze samenleving. Het geeft geen pas om welke politieke vereniging dan ook als zodanig weg te zetten. Wat niet deugd is het te laat uitbetalen van toeslagen!

Ten vijfde: De reactie van wethouder Hegger bestaat volledig uit eigen aannames en vooronderstellingen. Feitelijk kan deze bestuurder niets onderbouwen dat hem legitimeert om de aanvraag niet te honoreren. Schokkend vinden we vooral de hooghartige en suggestieve wijze waarop deze wethouder zijn onderbuikgevoel tracht te rechtvaardigen.

Tot slot: Het is inmiddels wel duidelijk, dat een ondeskundig en blunderend gemeentebestuur haar financieel minder-draagkrachtige medemens graag tot tweederangsburgers rekent. Daar is blijkbaar meer maatwerk voor nodig. Want gezond boerenverstand werkt niet!

Ernst van Damme
Voorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *