Persbericht! Collectief voorschot op uitkeringen april 2019

De LijstvanDamme heeft vandaag een collectieve aanvraag gedaan ten behoeve van onze financieel minder draagkrachtige mede-inwoners van Purmerend.

Deze aanvraag – in het kader van de Bijzondere Bijstand – is formeel gericht aan de gemeente Purmerend. Deze moet een maatwerkoplossing bieden voor al degenen die afhankelijk zijn van de door het Rijk (Belastingdienst) toe te kennen huur- en zorgtoeslagen. Deze worden standaard door de belastingdienst en onze – nog steeds niet klantgerichte – banken, overgemaakt op de 20e van elke maand, mits deze dag op een werkdag valt. Een aantal maanden per jaar gaat dit dan ook mis omdat de 20e in het weekend valt. Zoals nu de paasdagen.

“Als LijstvanDamme hebben wij daar al eerder aandacht op gevestigd, maar blijven alle betrokken instanties net doen alsof hun neus bloedt. En dat is vooral geen maatwerk!”, aldus voorzitter Ernst van Damme. “En laat nu net tijdens het door ‘iedereen’ in Nederland te vieren paasweekeinde het voor rechthebbenden op deze toeslagen niet mogelijk te zijn om tot de gewenste paasinkopen over te gaan? En de – systematisch te laat overgemaakte – gewenste toeslagen pas na de paasviering (de 23e april) worden overgeschreven? Het is daarom dat we een collectieve aanvraag doen op basis van de Bijzondere Bijstand om alle uitkeringsgerechtigden nog voor de paasdagen (uiterlijk 19 april aanstaande) een voorschot op de uitkering te verstrekken van 50 Euro. Zodat ook zij het paasfeest niet na de paasdagen hoeven te vieren.”

Verder heeft de LijstvanDamme de gemeente Purmerend verzocht om op korte termijn dit uitbetalingsprobleem i.o.m. de daarbij betrokken partijen structureel op te lossen.

De formele aanvraag kunt u HIER raadplegen als pdf-file

Lijstvandamme
12 april 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *