Moratorium op beschikbare bouwterreinen!

Persbericht

De Lijst-Van-Damme wenst op korte termijn een ‘moratorium’ op de uitgifte van beschikbare bouwterreinen in Purmerend voor particuliere beleggers en ontwikkelaars. En wel voor de duur van vijf jaar.

Enerzijds omdat er momenteel onvoldoende zicht is op het aantal geschikte toekomstige bouwlocaties in onze stad en anderzijds omdat deze bouwlocaties – veelal onderhands en via lobby-activiteiten – aan marktpartijen worden gegund waarbij de politiek/maatschappelijke controle van de gemeenteraad op de uitgifte van dergelijke terreinen nagenoeg ontbreekt”, aldus Ernst van Damme, oprichter en voorzitter van de vereniging.

Voor zover bouwterreinen in onze stad überhaupt beschikbaar zijn gaan deze locaties vooral naar particuliere beleggers en projectontwikkelaars. Daardoor blijven er nog maar bitter weinig locaties beschikbaar die eventueel bestemd kunnen worden voor de bouw van substantiële aantallen sociale huurwoningen.

“Wij vinden dit in een tijd waarin de wachttijden voor een sociale huurwoning onaanvaardbaar zijn, dat we ‘de maatschappelijke pijn’ dan ook eens eerlijk moeten spreiden over alle beschikbare woonsegmenten. Dat houdt in dat ook beleggers en ontwikkelaars met een wachttijd worden geconfronteerd. Dit net als onze medeburgers die met schreeuwende wachttijden voor een sociale huurwoning te maken hebben. En ‘onze overheid’ daar slechts onrechtvaardige verdeelmodellen tegenover stelt, maar geen structurele oplossingen. Deze bestuurlijke apathie begint ons steeds meer op te vallen.”

In oktober 2016 heeft de Lijst-Van-Damme al aangegeven dat de gemeente Purmerend een lobbyregister zou moeten overleggen aan de gemeenteraad. Een verzoek dat destijds niet werd gehonoreerd.
“Wij wilden dat omdat wij van mening zijn dat er bij onze gemeente te veel mensen over de vloer komen die onderhands van hun interesse op onze schaarse ontwikkellocaties blijk geven. Die uiteindelijk terecht komen in bestemmingsplannen waarbij onze volksvertegenwoordigers veelal achter de feiten en reeds gedane afspraken aanhobbelen. Het inmiddels welbekende hoogbouwplan op de voormalige PostNL-locatie in onze stad was daar helaas een goed voorbeeld van”, zo stelt de voorzitter.

“Daar waar lobbyisten maandenlang met bestuurders en ambtenaren onderhandelen en eenzijdig winstgevende plannen voorbereiden, worden belangengroepen en individuele medeburgers die pleiten voor meer sociale woningbouw afgescheept met 5 minuten spreektijd in een commissie. Dat vinden wij geen juiste representatie van het iets te vaak geuite ‘van buiten naar binnen werken’ van onze gemeente. Een stad besturen is meer dan alleen diegenen met ‘de meeste macht’ bedienen. We kunnen niet langer onze kop in het zand blijven steken en marktpartijen de vrije hand blijven geven op de uitgifte van onze schaarse ontwikkellocaties. Bestuurders en politici moeten nu eens daadwerkelijk en substantieel sociale woningbouw gaan realiseren in Purmerend.”

Lijst Van Damme
17 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *