Bericht aan raadsfracties t.a.v. WMO-Hulpmiddelencontract.

Geachte gemeenteraadsfractie.

Hedenavond staat agendapunt 8 van uw Commissie Samenleving een eventuele verhoging van het Hulpmiddelenkrediet WMO. Graag willen wij u wijzen op de door de Lijst Van Damme in het recente verleden gedane technische en schriftelijke verzoeken om meer inzicht te krijgen in de structurele overschrijding van dit budget.

Uw toenmalige college heeft ons – en dus uw raad – daarbij niet de juiste informatie verstrekt en tevens ontwijkend op onze vragen gereageerd.

Om u hedenavond en in de komende besluitvormende vergadering van uw raad van 20 december goed beslagen ten ijs te laten komen, willen wij u graag inzage geven in de door de LVD gevoerde correspondentie.

Daarbij wenst de LVD op te merken dat -in tegenstelling tot meerdere verzoeken aan het college en betrokken wethouder – er tot op vandaag door het toenmalige college geweigerd is om het daadwerkelijk overeengekomen contract tussen de firma Meyra en de gemeente aan de LVD – en dus uw raad – te verstrekken.

Graag wenst de LVD u mee te geven dat in onze visie uw raad hierdoor geen standpunt dan wel mening kan vormen omdat de destijds door onze fractie gevraagde informatie onvolledig is, en adviseert u alsnog om het college te verzoeken om dit missende stuk alsnog te verkrijgen.

Voor uw nadere beeldvorming leveren wij u graag de navolgende stukken:

– onze technische vragen beantwoordt op 20-04-2018 waarvan u een deel van de toen door ons gevraagde stukken nog op de vertrouwelijk website kunt raadplegen, exclusief het door ons gevraagde contract zelf; klik hier!

– onze schriftelijke vragen beantwoord op 30-01-2018, waarin wij onze onvrede uitspreken over het achterhouden van stukken; klik hier!

– en tot slot onze technische vragen beantwoord op 23-04-2018 aangaande het opleggen en de duur van geheimhouding in het algemeen. klik hier!

Met vriendelijke groet

Lijst Van Damme
12 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *