Re-integratiebedrijf ‘Werkom’ werkt?

“De vraag is echter voor wie precies” volgens Ernst van Damme, oprichter en voorzitter van de politieke vereniging Lijst Van Damme en voormalig raadslid in Purmerend.

“Het werkbedrijf doet het vooral ‘goed’ in de voorheen ‘traditionele’ bemiddeling naar laag- en midden gekwalificeerd werk zoals een baan in het groen, een technisch vak of als schoonmaker of inpakker. Hoger gekwalificeerde en oudere werkzoekenden vinden tot op heden nog steeds een onwillige arbeidsmarkt op hun pad, waarmee eigenlijk het al jarenlange falende beleid van de destijds ‘slecht presterende SW-organisaties’ gewoon wordt voortgezet.

De werkelijkheid ziet er echt anders uit dan de meeste ondeskundige politici ons willen laten geloven. En dat is, dat potentiële werkgevers zelf de grootste demotiverende factor zijn in ons falende werkgelegenheidsbeleid.
Het is daarom bijzonder wrang dat individuele werkzoekenden worden gestigmatiseerd als onwillig – iets moeten terugdoen voor de samenleving, moeten participeren, etc. etc. – terwijl ondernemend Nederland blijft parasiteren op overheidsactie, w.o. werving en selectie, subsidie en de realisatie van scholen en opleidingen van onze belastingcenten.

Een overheid die bijvoorbeeld niet stelt dat bedrijven zelf maar zorg moeten dragen voor de facilitering van de instroom van potentiële werknemers in hun bedrijfstak. De Lijst Van Damme is van mening dat de samenleving als geheel niet langer zorg behoort te dragen voor oneigenlijke financiering van arbeidsmiddelen van werkgevers zonder dat daar concrete werkgelegenheid in maatschappelijke zin voor terugkomt. In dat geval blijft het overheidscenten in een bodemloze put storten waarmee we als samenleving toch echt een verkeerd signaal afgeven, aan enerzijds de werkzoekenden en anderzijds werkgevers die we blijkbaar niet in eigen kracht en verantwoordelijkheid durven te zetten.

Inzetten op een ‘participatiesamenleving’ waarbij bepaalde groepen politiek worden gevrijwaard van deelname is een grove rechtsongelijkheid en legt ‘de schuld’ van het niet nakomen van onze Internationale verplichtingen – om zorg te dragen voor volledige werkgelegenheid – neer bij de verkeerde mensen.

Er is echter een lichtpuntje. Ons re-integratiebedrijf ‘Werkom’ slaagt er bij tijd en wijle ook in om beter gekwalificeerd personeel vooral in eigen dienst aan te nemen. Deze komen voornamelijk uit de gemeente Purmerend zelf en betreft voormalige ambtenaren van Werk en Inkomen die welhaast massaal een nieuwe betrekking hebben gevonden als arbeidsbemiddelaar bij de nieuwe organisatie. Een bijna verlamde afdeling Werk en Inkomen in de gemeente achterlatend.

Onze voorzichtige conclusie is dat WERKOM WERKT! Vooral voor carrièregerichte ambtenaren maar nog lang niet voor iedereen” aldus Van Damme.

Lijst Van Damme
8 november 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *