Fase 1: Persoonlijke hetze Bijl tegen (Lijst) Van Damme

Op 7 december 2016 is ondergetekende – voorzitter en oprichter van de Lijst Van Damme – min of meer ‘op het matje geroepen’ door de burgemeester van Purmerend en de toenmalige griffier inzake het schrijven van column voor de internet nieuwswebsite ‘RegioPurmerend’. In hetzelfde gesprek is hem tevens verweten dat hij de regels rondom (onterecht opgelegde) geheimhouding niet zou zijn nagekomen in het daklozendossier (hierover zullen we u nog nader berichten).

Ernst van Damme:

Het bezwaar zat hem vooral in het feit dat ik (Ernst van Damme) gebruik maakte van een pseudoniem (Tor Narra) hetgeen beide gesprekspartners “ongebruikelijk en ongewoon” vinden en graag wilden weten wat daar mijn redenen dan wel verklaring voor was.

Hoewel ik persoonlijk van mening ben dat een burgemeester/stadsbestuur zich daar niet mee mag en kan bemoeien is er zowel door deze burgemeester als de griffier onnodige en onaanvaardbare morele druk uitgeoefend om duidelijk te maken dat het ‘not-done’ is om als lid van een gemeenteraad columns te schrijven onder een andere naam? Waarbij zelfs werd vermeld dat “de meeste raadsleden juist herkenbaar wensen te zijn als ze iets schrijven en het ‘vreemd’ is dat ik dat dan niet op een soortgelijke wijze zou doen”.

Dergelijke opmerkingen komen voort uit het feit dat er een aantal columns zijn verschenen onder mijn pseudoniem ‘Tor Narra’ over het functioneren van de burgemeester zelf en de wijze waarop hij aantoonbaar en met name persoonlijk raadsleden laat volgen en controleren. Zo hebben met name de verschenen columns  – van 26 juli 2016 (Mooie praatjes!); 11 oktober 2016 (Oude wijn in nieuwe zakken!); 29 november 2016 (Turbo-lentie!); 7 februari 2017 (Vooral theater) – een behoorlijke impact gehad op de eenzijdige beeldvorming van de burgemeester en zijn griffier. Daarbij heeft deze burgemeester via zijn contacten met overige partijen zijn persoonlijke wrevel op dit punt breed kenbaar gemaakt hetgeen vooral bij een van de fractieleden van D66 tot een ware en continue aanval op sociale media heeft geleid waarbij mijn naam wederom systematisch is besmeurd. Persoonlijk vind ik het vooral ‘erg laf’ van mensen om je aan te vallen op niet bestaande procedures en wetgeving, in plaats van dat je ballen toont en de inhoud van de columns zelf met mij ter discussie stelt. Dat is tot op vandaag nog niet gebeurd.

Het is niet aan bestuurders om gedragsregels mee te geven aan raadsleden die zowel op persoonlijke titel als onder een pseudoniem stukjes schrijven. Er bestaat geen wettelijke regeling dan wel gedragscode die mensen verordonneert dan wel verbiedt al dan niet onder eigen naam te schrijven. Er kan dan ook geen enkele aanleiding zijn om raadsleden hierop aan te spreken, hetgeen op de bewuste datum 7 december 2016 wel is gebeurd. Hiermee gaat de burgemeester buiten zijn boekje en heeft hij daarmee doelbewust mijn goede naam en reputatie in een kwaad daglicht gesteld.

Het is vooral erg vreemd en ongebruikelijk dat deze burgemeester enerzijds moeite heeft met mensen die blijkbaar anoniem iets schrijven (bv. zijn eigen ambtenaren) en anderzijds zelf anonieme bronnen aanboort als het de persoonlijke belastering van mijn persoon betreft in het kader van een leugenachtige ontzegging van de toegang van mij als raadslid tot de ambtelijke organisatie (waar ik later uiteraard ook nog op terug zal komen).

Voor de goede orde sluiten we hierbij het geluidsfragment bij van het deel van het gesprek van 7 december 2016, waarin u als lezer mogelijk zelf een oordeel kunt vellen over de door mij erg storend overkomende persoonlijke manipulatie.

 

Lijst Van Damme
20 september 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *