Persbericht: Lijst Van Damme gaat door!

Per 1 september aanstaande gaat de Lijst Van Damme door als lokaal-/regionale politieke partij en nemen we de regionale ombudsfunctie voor onze rekening.

  • Je kunt ons benaderen voor persoonlijke hulp, bv. indien je problemen hebt met je gemeente. Dit houdt in dat je concrete hulp krijgt met het schrijven van bezwaarschriften en-/of het leggen van contacten met gemeente, ambtenaren, bestuurders of overige dienstverlenende instanties. Het gaat om concrete ondersteuning, bemiddeling en inhoudelijke afhandeling van je hulpvraag tot aan het moment waarop we eventueel een advocaat moeten inschakelen.
  • We zullen gevraagd en ongevraagd advies geven over de dienstverlening van je gemeente en knelpunten aan de orde stellen als bijvoorbeeld uit onze hulpverlening blijkt dat er sprake is van zaken die structureler moeten worden aangepakt.
  • Doen we statistisch en maatschappelijk onderzoek naar eventuele gevolgen van overheidsbeleid en gemeentelijke maatregelen die verkeerd uitpakken voor jou en anderen in onze stad of regio. Derden (maatschappelijke organisaties, instanties en media) kunnen ons benaderen bij het krijgen van achtergrondinformatie en geven we op verzoek lezingen over actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
  • En zullen we als politieke vereniging ons uiteraard voorbereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2022 (dan wel zoveel eerder i.v.m. een voorgenomen fusie met de gemeente Beemster).

Kosten?

Je kunt lid worden van de vereniging Lijst Van Damme voor een bedrag van 22 euro per jaar. Je krijgt dan als lid onze persoonlijke hulp gratis mits je in dat geval minimaal twee jaar lid blijft. Als lid kan je meepraten over ons programma en het beleid en kan je je t.z.t. uiteraard ook verkiesbaar stellen als volksvertegenwoordiger. Lid worden? Vul het aanvraagformulier in

We bieden ook persoonlijke hulp voor een eenmalig bedrag van 25 euro voor niet-leden (van start tot aan het eventueel inschakelen van een advocaat). Hulp nodig? Mail ons dan op info@lijstvandamme.nl

En bieden wij onze leden en niet-leden twee maal per jaar de basiscursus ‘hoe word ik een goede volksvertegenwoordiger’ aan.  Voor onze leden is de cursus van twee afzonderlijke dagdelen gratis. Voor niet-leden kost deelname 15 euro. Uiteraard bij voldoende belangstelling en aanmeldingen. De eerste cursus zal in oktober plaatsvinden. Nadere info volgt half september op onze website.

Lijst Van Damme
3 juli 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *