Beslag verkiezingsadministratie Purmerend

BRIEF AAN GEMEENTERAAD PURMEREND

 

Aan de gemeenteraad te Purmerend

Purmerend, 13 juni 2018

 

Beslaglegging op verkiezingsadministratie gemeenteraadsverkiezingen Purmerend

 

 

Geachte raad,

 

In de raadsvergadering van 27 maart 2018 heb ik u – als toenmalig raadslid – uw raad een motie voorgelegd met het verzoek om tot een hertelling van de verkiezingsuitslagen te komen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in onze stad. Uw voorzitter heeft dit niet wensen te behandelen door middel van het toepassen van een agendatrucje en mij te weinig tijd heeft gegeven dit goed aan u te presenteren.

Ik wens u te melden dat ik een verzoek heb gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om beslag te leggen op de verzegelde verkiezingsadministratie van Purmerend.

Ter anticipatie op een eventuele vertraging van het antwoord hierop van het ministerie, verzoek ik uw raad het besluit te nemen om de betreffende verkiezingsadministratie niet te laten vernietigen na de hiervoor gestelde bewaartermijn (21 juni aanstaande). Dan wel zoveel eerder indien het antwoord van het ministerie dit naar uw mening rechtvaardigt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ernst van Damme

Politieke partij Lijst Van Damme

Adres: bekend Purmerend

 

Bijlagen:

13-05-2018 contactformulier Rijksoverheid

28-05-2018 email Rijksoverheid

13-06-2018 contactformulier Rijksoverheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *