Toeslagen en uitkeringen ook in weekend!

Veel mensen in onze stad die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslagen of van een uitkering moeten vaak langer wachten tot dit wordt overgemaakt op hun bankrekening. Dit heeft vooral te maken met het feit dat onze banken nog steeds niet in staat – dan wel genegen – om deze bedragen op de 20e van elke maand op de rekening van de belanghebbenden te storten. Dit omdat (in onze 24-uurs economie) de banken nog steeds geen overboekingen verrichten in het weekend. Als de uitkeringsdatum in een weekend valt moeten veel mensen – die juist afhankelijk zijn van dergelijke uitkeringen – nog ‘twee extra dagen op een houtje bijten’. Daar waar veel bedrijven en ook overheden in dergelijke gevallen overgaan tot het storten van vergoedingen en salarissen juist voor het weekend hebben uitkeringsgerechtigden dit voordeel grotendeels niet.

De Lijst Van Damme is van mening dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen werkenden en diegenen die afhankelijk zijn van een uitkering van onze overheid. Of de gemeente en het Rijk gaan over tot het eerder uitbetalen van toeslagen en uitkeringen indien de vaste betaaldatum in een weekend valt. Of treedt de gemeente in overleg met banken om deze uitkeringen ook in het weekend te laten plaatsvinden. Zo spoedig mogelijk ná de verkiezingen zal de Lijst Van Damme initiatieven nemen om dit gerealiseerd te krijgen.

Lijst Van Damme
13 maart 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *