Persbericht: Stomverbaasd!

“Stomverbaasd” is de Lijst Van Damme over het gisteren met gezwinde spoed verschenen persbericht van burgemeester Bijl van onze stad. Hij reageert daarmee op het op diezelfde dag verschenen krantenartikel waarin ons raadslid en lijsttrekker zijn visie geeft over zijn ervaringen met opportunistische waarheidsvinding, manipulaties en de gekleurde rechtsgang hierbij.

Van Damme: “Het is opvallend dat de inkt van het krantenartikel amper was opgedroogd toen Bijl zijn primaire emoties op papier heeft geknald. Daar komt bij dat hij zich dit keer niet laat steunen door zijn college? Het bevestigt eigenlijk wat ik altijd al heb beweerd. Dat hij zijn persoonlijke hetze tegen mijn persoon alleen maar bekrachtigt door zich op deze primair ondoordachte wijze te presenteren.

Ik ben overigens nog steeds van mening dat ik aan mijn perspectief de voorkeur geef. Vooralsnog ben ik niet van plan mij door stichtende woorden de les te laten lezen. Als gekozen volksvertegenwoordiger stel ik juist prijs op een onafhankelijk functionerend rechtssysteem. Ik neem en gebruik mijn recht als volksvertegenwoordiger en privépersoon dan ook om deze vermeende onafhankelijkheid onverholen ter discussie te stellen. Het geeft deze burgemeester geen pas mij hier op mijn vrijheid van mening aan te spreken. Het is vooral teleurstellend dat een benoemde bestuurder zich hierbij zo ongecontroleerd en primair schijnt uit te laten.

Vrouwe Justitia draagt een blinddoek omdat zij recht weegt zonder aanzien des persoon. Maar om op te merken “dat raadsleden zich kritiekloos aan een systeem moeten onderwerpen”  – dat geen rechtvaardigheid dient anders dan het beschermen van bestuursculturen – , is intimiderend, bestuurlijk arrogant en ongepast. De blinddoek betekent niet dat ‘ons rechtssysteem’ een andere kant op kijkt als het om bestuurders gaat. Politiek gaat om verandering en niet door mensen in bestendige systemen te drukken. En vooral niet als deze systemen zich het meest druk schijnen te maken met de bescherming van slechts enkelen in onze samenleving. Bestuurders die niet in staat zijn om dergelijke zaken ter discussie te stellen maken zich ongeschikt voor openbare functies.”

De heer Van Damme zal komende week woensdag met een uitgebreide en meer inhoudelijke reactie komen.

Lijst Van Damme
16 februari 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *