Sociale minima vijftig euro netto er bij!

“De sociale minima in Purmerend moet er minimaal 50 euro netto per maand bij krijgen. Dit geldt vooral voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en mensen tot 120% van het sociaal minimum inkomen.

De voornemens van het huidige kabinet zetten de financieel zwakkeren in onze gemeente doelbewust op achterstand. De verhoging van het BTW-tarief, huren en extra belastingen op energie en  verwarming dit jaar trekt een inmiddels onaanvaardbare wissel op de uitgaven van inwoners.  “Dit is inmiddels echt een brug te ver!”, aldus raadslid Ernst van Damme. “Het begint er steeds meer op te lijken dat dit ondernemerskabinet doelbewust bezig is met het creëren van een onderklasse.”

Het huidige collegebestuur van Purmerend doet te weinig voor onze financieel zwakkere medeburgers. Men verschuilt zich met ‘slaafse onderdanigheid’ kritiekloos achter overheidsbesluiten die grote gevolgen hebben voor met name de financieel zwakkere inwoners in onze stad. Daar waar het college vooral koketteert met het ‘van buiten naar binnen werken’, is dit tot op vandaag niet toegepast op de honderden (VNG)-dictaten waarmee gemeenten worden overspoeld. Dictaten die zich vooral onttrekken aan elke democratische besluitvorming van gemeenteraden zelf.

De gemakzuchtige aanname dat ‘het van boven komt’ is wat de Lijst Van Damme betreft geen reden om het niet over de inhoud te hebben. “Lokale democratie moet wat mij betreft over de legitimiteit van dergelijke dictaten gaan en niet over ‘we moeten het nu eenmaal doen’,” aldus Van Damme. “Gemeenten moeten veel meer voor de belangen van de eigen burgers opkomen en niet klakkeloos onze zwakkere burgers ‘laten plukken’.”

De Lijst Van Damme zal het collegebestuur binnenkort voorstellen om hierin ‘kleur te bekennen’, en zich in de nabije toekomst krachtiger zal laten horen richting de VNG en kabinet over met name de armoedeproblematiek in onze stad. Een motie om tot een structurele financiële verhoging van 50 euro netto per maand op de agenda van het VNG en kabinet te krijgen zal door de Lijst Van Damme op de eerstkomende raadsvergadering worden ingediend.

2 januari 2018
Lijst Van Damme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *