Gemeente: Foutje! Bedankt! Bekijk het maar!

Persbericht

Naar aanleiding van de gerezen problemen bij de opvang van jongvolwassenen in onze stad hebben in het Dagblad Waterland van afgelopen zaterdag de gemeente en Clup Welzijn een reactie gegeven op de kritiek van de Lijst Van Damme op de wijze waarop met hulpbehoevenden wordt omgegaan.

Het valt de Lijst Van Damme op dat zowel de wethouder als Clup Welzijn in hun commentaar het woonprobleem als de grootste structurele oorzaak noemen van het huisvestingsprobleem onder ‘kwetsbare’ jongeren. Daarbij lijkt het nogal ‘worstelen’ met de doelgroep volgens raadslid Ernst van Damme, “Zo wordt er over jongeren en jongvolwassenen gesproken. Voor zover bekend zijn dat zowel jongeren onder de achttien als daarboven die tijdelijk gehuisvest werden op de Beemsterburgwal en de Scheldestraat. Beide groepen vereisen een andere aanpak, omdat jongvolwassenen niet (meer) onder de uitvoering van de Jeugdzorg vallen, en de ‘eigen verantwoordelijkheid’ dan meetelt. Juist jonge mensen in deze overgangssituatie hebben daarom meer hulp en aandacht nodig”.

Het is onverantwoordelijk om mensen met problemen op te nemen in een tijdelijke opvang, met de belofte hen te ondersteunen in het zoeken naar iets definitiefs, nu te laten vallen met de boodschap dat zij zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om een huis te regelen. Zowel de wethouder als Clup Welzijn spreken zich hierbij tegen. Het probleem is een gebrek aan betaalbare woningen. Het is dan ook plausibel te stellen dat jongeren deze woningen niet kunnen vinden. En daarom onbehoorlijk van een gemeentebestuur om ‘de schuld’ hieraan op deze individuele jongeren te laden.

Er bestaat bij de Lijst Van Damme grote twijfel over de gepresenteerde resultaten van dit ‘daklozenexperiment’ van de gemeente. Heeft de wethouder het over elf bewoners die de tijdelijke huisvesting heeft gebruikt als springplank naar een definitieve oplossing, heeft Club Welzijn het over zeventien tijdelijk bewoners die zijn doorgestroomd naar een eigen woning. “Het had in de lijn der verwachting gelegen dat men in ieder geval de cijfers eenduidig presenteert”, aldus Van Damme.

De vraag is wat de gemeente en Clup Welzijn verstaan onder hun ‘resultaten’?
Wat is ‘een definitieve oplossing’? Mensen terugzetten bij familie in een situatie waaruit ze kwamen? Mensen opzadelen door in zee te gaan met particuliere aanbieders van kamers, waarmee ze zich in de schuld moeten steken? Mensen ‘door laten stromen’ naar het AOP, waar ze beter op hun plek zijn’? “Allemaal ‘drogredenen’ die van geen kant kloppen”, volgens Van Damme. “Context-gedreven werken betekent niet dat je de context naar je eigen hand zet!”

Een definitieve oplossing is dat mensen een passende en betaalbare woning hebben. De realiteit is dat de betrokkenen van tijdelijk naar tijdelijk hobbelen en zich binnen afzienbare tijd wederom moeten melden voor hulp met huisvesting en begeleiding. Het zou vooral van belang zijn dat de gemeente en Clup Welzijn de juiste cijfers en oplossingen presenteren. “Het gaat er bij mij niet in dat met iedereen een definitieve oplossing is bereikt”. En de uitspraak dat de tijdelijke bewoners deze periode hebben kunnen gebruiken ‘als springplank’ is vooral ambtelijk taalgebruik dat ‘niet iedereen’ betekent.

In de visie van de Lijst Van Damme is het onverantwoord geweest om jongeren en jongvolwassenen die niets voor niets terecht zijn gekomen in deze – experimentele – vorm van daklozenopvang, over de schutting van de samenleving te gooien met de boodschap ‘bekijk het maar’.We houden de wethouder aan haar woorden dat als de besprekingen rondom de exploitatie van tijdelijke containerwoningen aan de Vurige Staart mislukken we ‘het dan zelf gaan doen’. De Lijst Van Damme wenst daarin het volgende advies ter geven. “Ga het vooral en eerst zelf doen, en los de exploitatie later op!”

De problemen ten aanzien van de opvang van thuis- en daklozen in onze stad bestaan al langer dan drie jaar. We komen hier een college van B&W tegen die de gemeenteraad vooral in het ongewisse houdt over de problemen en ontwikkelingen in de opvang. Dit is wat de Lijst Van Damme betreft begonnen met het “stiekem wegwerken van de directeur van het AOP en het vooruitschuiven van structurele plannen voor de thuis en daklozenopvang in onze stad. Als de burgemeester de Lijst Van Damme destijds niet doelbewust had geblokkeerd ten tijde van de problemen in de daklozenopvang, dit gesol met dak- en thuislozen niet zou hebben plaatsgevonden”.

11 december 2017
Lijst Van Damme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *