Vort! Vort! Wethouder!

Twee jaar gelden al weer! Dat de gemeenteraad het college van B&W van Purmerend heeft opgedragen. om tijdelijke containerwoningen aan de Vurige Staart neer te zetten voor maximaal 10 jaar. Deze woningen zouden vooralsnog worden uitgegeven aan Purmerendse jongeren en mensen in scheiding.

Tot op vandaag is er nog geen enkele containerwoning geplaatst? Volgens onze huisvestingswethouder Krieger zijn het vooral de regels en procedures die de realisatie van het project ‘vertragen’ . Met andere woorden, heel Nederland maakt gebruik van containerwoningen en Purmerend weet helaas niet hoe ze het moet aanpakken?

“Het is lastig om deze tijdelijke woningen te realiseren voor speciaal daarvoor aangewezen doelgroepen”, stelt de wethouder. Blijkbaar niet wetende dat overal in Nederland al tijdelijke containerblokken bestaan die speciale doelgroepen als studenten huisvesten?

Vanwaar deze overdreven burgerlijke gehoorzaamheid? Waarom escaleert de wethouder niet richting Den Haag? Waarom is de opdracht voor de plaatsing nog niet gegeven? Is het niet beter om het ‘vulprobleem’ later te adresseren? Waarom is de wethouder niet nader ingegaan op alternatieven zoals ‘tiny houses’, bouwen boven garageboxen, etc? Waarom verleent hij uberhaupt geen topprioriteit aan tijdelijke woningbouw?

Het scheef-woon-wapen is uit de kast gehaald om de bouw van winstmakende ‘ sociale’ koop aan te wakkeren. Deze markt moet vooral gevoed blijven worden. Concrete cijfers zijn er niet, dus blijft het een opportunistisch onderbuikargument om de ‘eigen’ koopmarkt veilig te stellen. Als we hieraan tegemoet komen dan is juist tijdelijke bouw een ideale oplossing om het vermeende gemis aan goedkope koop hanteerbaar te krijgen. Maar blijkbaar is dat niet in het belang van ‘de markt’.

De touwtrekkerij van onze wethouder bestaat voornamelijk uit het masseren van marktpartijen, beleggers, ontwikkelaars en wooncorporaties. Waarbij de een naar de ander kijkt, Het uiteraard een winstmarge moet opleveren. En investeringen in ‘tijdelijkheid’ liever niet worden genomen. Kortom, de door de wethouder geïdealiseerde ‘ markt’ kan en wil het niet aan. Gevolg? Geen tijdelijke woningen. Want het past niet in het verdienmodel van onze woningbouwelite.

Het interesseert de Lijst Van Damme niet dat onze wethouder vriendjes wenst te blijven met de scheefgegroeide verhoudingen in een niet functionerende sociale woningmarkt. Beter zou het zijn dat hij zijn verantwoordelijkheid richt op mensen die in onze stad moeten wonen. Ook als anderen daar niet – dan wel minder – aan gaan verdienen.

De Lijst Van Damme maant de wethouder om direct met de bouw van de containerwoningen aan de Vurige Staart te starten. “Hoe dan ook, en hoe gefinancierd dan ook! De tijd van ‘mooie praatjes en beren op de weg’ is nu echt voorbij”, aldus Ernst van Damme, raadslid. “Een technische vraag naar de wethouder is onderweg, waarin wij hem echt zullen manen tot actie!”

Lijst Van Damme
2 december 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *