Persbericht: Gestolen Woningnet-geld moet terug!

“Het door Woningnet gestolen geld moet per direct worden teruggegeven aan al de woningzoekenden die in 2015 en 2016 zijn misleid door deze woonverdeler”, stelt Ernst van Damme, raadslid te Purmerend.

Met het verplicht stellen van lidmaatschapskosten om de inschrijfduur om te zetten in woonduur heeft de uitvoeringsorganisatie van de Amsterdamse Federatie van Wooncorporaties (AFWC) destijds zes miljoen euro bijeen geschraapt. Dit om zogenaamd een eerlijker verdeling van sociale huurwoningen in de regio mogelijk te maken.

De Lijst Van Damme heeft van meet af aan stevige kritiek geuit op het verplichte karakter van deze kosten. Dat voornamelijk onze medeburgers met een lager inkomen voor voldongen feiten plaatste. Deze minima heeft niet de kans gekregen om daadwerkelijk een bewuste keuze te maken voor deze omzetting. Omdat de inschrijfkosten door deze groep grotendeels niet kon worden voldaan hebben, zijn zij ongewenst achteraan de wachtrij voor een (andere) sociale huurwoning gezet.

Gemeenten zijn niet bereid om voor de minima uitzonderingen te maken door bv. het bieden van vrijstelling dan wel compensatie van de inschrijfkosten. De Lijst Van Damme stelt dat bewust is aangestuurd om deze groep buiten de boot te laten vallen. De algemene doelstelling van de ‘herinschrijving’ was vooral het zuiveren van de bestanden door deze aan te vullen met ‘betalende’ woningzoekenden.

In december 2015 hebben de wooncorporaties Intermaris en Wooncompagnie zich van Woningnet afgescheiden en zijn in de regio Purmerend Waterland met ‘Woonmatch’ gestart. Dat heeft vooral geleid tot een nog magerder woningaanbod op Woningnet en het onacceptabel oplopen van de wachttijden.

“Het is een grove schande dat de uitgifte en verdeling van sociale huurwoningen nog steeds niet goed geregeld is. Ondanks toezeggingen dat er in 2016 oplossingen zouden worden aangedragen en voorstellen voor kostenverlaging zouden komen, is het angstvallig stil”, zegt Van Damme. “Blijkbaar vinden onze bestuurders dat hiermee de kritiek gesmoord is, en deze min of meer ‘gelegitimeerde diefstal’ hiermee een feit is.”

De voormalig verantwoordelijke portefeuillehouder, Dhr. Scholten van de Stadsregio (inmiddels opgeheven) heeft het niet nodig gevonden om een – door de Lijst Van Damme gezonden – brief van 9 maart 2016 te beantwoorden. Dat is uitermate arrogant en laat zien dat zelfs de mening van gekozen volksvertegenwoordigers niets uitmaakt. Dergelijke bestuurlijke arrogantie is ongepast.

De Lijst Van Damme is van mening dat toenmalige en huidige bestuurders met Woningnet een verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat met het uitblijven van solide beleid over het toekennen en verdelen van woningen in onze regio, ongelijkheid op de sociale woningmarkt wordt gefaciliteerd.

De €50 aan onterecht betaalde inschrijfkosten moet worden teruggestort aan al degenen die hiertoe werden gedwongen. Woningzoekenden wensen te weten welke producten zij krijgen voor hun geld. “Betalen om te wachten is te belachelijk voor woorden!”

Lijst van Damme
29 november 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *