Lijst Van Damme tikt college op de vingers!

In de raadsvergadering van donderdag 2 november jongstleden heeft de Lijst Van Damme een interpellatieverzoek gedaan over de totstandkoming van het huurcontract met de exploitant van het zonnepanelenpark op Baanstee Noord. In tegenstelling tot het door de raad in september 2014 genomen besluit om het terrein voor het zonnepanelenpark maximaal voor 17 jaar beschikbaar te stellen, heeft het college van B&W besloten om dit voor 25 jaar uit te geven. Dit is in strijd met de door de raad aan het college gegeven opdracht.

Het is in de visie van de Lijst Van Damme niet de bedoeling dat het college raadsbesluiten negeert dan wel anders dan besloten uitvoert. Na eerder gestelde technische vragen over dit onderwerp is gebleken dat het college zich niet aan de in de raad gedane besluiten heeft gehouden. Reden voor de Lijst Van Damme om dit voor te leggen aan de gehele raad, waarbij het college en wethouder de gelegenheid is geboden om een en ander uit te leggen. Met name op de vraag waarom het college de raad niet (tijdig) heeft geïnformeerd?

De Lijst Van Damme is in de vergadering overgegaan tot de indiening van een motie van treurnis aan het college. Deze motie is aangenomen met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen (8 stemmen stadspartij en 2 stemmen cda).

De Lijst Van Damme heeft het college hiermee een gevoelige ‘tik op de vingers’ gegeven, en hoopt dat het college zich in de nabije toekomst bewust is dat zij de gemeenteraad tijdig en ongevraagd van informatie zal voorzien. En bij het afwijken van raadsbesluiten de raad dan ook direct zal informeren.

Zie voor nadere motivatie, reactie en stemming onze beeld compilatie op ons YouTube-kanaal:

Lijst Van Damme
5 november 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *