Precariobelasting omlaag!

De Lijst Van Damme wenst een verlaging van de precariobelasting ( = huurbelasting voor gebruik van de openbare ruimte, bv. voor een terras of reclamebord, etc. ). Enerzijds is deze vorm van belastingheffing ongewenst vanwege het te normerende karakter (zie hierover ook de recentelijke berichten over een Maastrichtse ondernemer die wordt beboet omdat hij een stoel voor zijn eigen zaak neerzet?) En anderzijds omdat dergelijke belastingheffingen geen ander doel hebben dan ‘ het spekken’ van gemeentekassen waarbij handhaving nauwelijks aan de orde is. De Lijst Van Damme is van mening dat het heffen van precario niet meer van deze tijd is. Beter kan worden volstaan met een aangepaste verordening waarbij vooral wordt uitgelegd wat wel kan. Indien men zich vervolgens niet aan de algemene richtlijnen houdt kan men worden beboet. In de komende raadsvergadering waarbij de belastingmaatregelen voor 2018 zullen worden behandeld zal de Lijst Van Damme met een motie komen welke het college zal verzoeken nader onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van de verlaging en met concrete voorstellen naar de raad te komen.

Lijst Van Damme
19 oktober 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *