Geheimhouding beter geregeld!

Naar aanleiding van onze aanhoudende kritiek op de wijze waarop het college van B&W-Purmerend geheimhouding oplegt aan de gemeenteraad is dit nu verbeterd. In de raadsvergadering van 28 september jongstleden heeft de raad voor het eerst de geheimhouding welke door het college wordt opgelegd, ook daadwerkelijk goedgekeurd (bekrachtigd). In het verleden heeft deze wettelijk noodzakelijke stap om onverklaarbare redenen niet plaatsgevonden in Purmerend.

Na onze kritiek, op de in onze visie onterecht opgelegde geheimhouding in de daklozenopvang van onze stad, en de meer recentelijke verwarring rondom de noodzaak van het opleggen van geheimhouding op het Leeghwaterbad, is nu eindelijk besloten om deze dwaling te herstellen. In elke gemeenteraadsvergadering zal het college dan ook goedkeuring vragen aan de gemeenteraad. Voor zover een of meerdere fracties problemen hebben met de geheimhouding op een stuk, zij op dat moment de mogelijkheid hebben om stukken openbaar te verklaren.

De Lijst Van Damme is verheugd om te constateren dat onze kritiek heeft geleid tot het nakomen van de juiste wettelijke procedure, maar geven we tevens aan dat het ‘nog niet ideaal’ is. “Dat heeft vooral te maken met feit dat we liever zien dat het college vooraf in plaats van achteraf de raad informeert over haar motivaties om geheimhouding aan bepaalde stukken op te leggen”, zegt raadslid Ernst van Damme. “Maar dat staat helaas nog niet in de wet” volgens het raadslid en “zal dus in Den Haag moeten worden uitgevochten”.

In onze eerdere berichtgeving van 11 september dit jaar (red: college rommelt met geheimhouding…) hebben we aangegeven dat de burgemeester de geheimhouding over de daklozenopvang onrechtmatig heeft opgelegd en daarmee ook de Lijst Van Damme op 7 december 2016 onterecht ‘op het matje heeft geroepen, en daarbij beschuldigd heeft van het breken van de veronderstelde geheimhouding.

De Lijst Van Damme gaat ervan uit dat er een excuusbrief onderweg is! En dat het college tevens haar excuus aan de gehele raad aanbied voor het verzenden van een dreigbrief van 2 maart 2017 aan de raad, welke zij uiteraard zal moeten intrekken.

Lijst Van Damme
20 september 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *