Wooncorporaties moeten sneller bouwen!

De Lijst Van Damme maant wooncorporaties die werkzaam zijn in Purmerend om sneller te bouwen! Het is de Lijst Van Damme een doorn in het oog dat met de gebieden die de gemeente reeds heeft bestemd voor de realisatie van sociale woningbouw, de uitvoering te traag in gang wordt gezet.

“Zo zien we alleen bouwactiviteiten in Kop West ten aanzien van koopwoningen maar blijft de bouw van de sociale woningen tot op heden achter. Ook ruim een jaar nadat gekozen is voor sociale woningbouw bij het winkelcentrum Weidevenne blijven de bouwwerkzaamheden nog uit. En zijn de tijdelijke woonunits aan de Vurige Staart ook nog niet gerealiseerd.”

Ook worden voor bijvoorbeeld de realisatie van Tiny houses en wonen boven garages geen verdere plannen uitgewerkt, dit terwijl dergelijke trajecten juist de druk op de sociale woningmarkt kunnen verlichten. Het stoort de Lijst Van Damme dat bestuurders zich vooral oriënteren op waar ‘de markt’ mee komt en zij weigeren met een duidelijke visie te komen over het inhalen van het gebrek aan sociale woningen, anders dat deze “meeliften op de winstmarges van de koopmarkt.”

De Lijst Van Damme laat zich door de directies van de in Purmerend opererende wooncorporaties graag nader informeren over hun visie op een versnelde realisatie van hun taakstelling in onze gemeente. “Daarbij vernemen we graag ook de visie van de woonbedrijven over de woonruimteverdeling in de toekomst en we zien dan ook graag een uitnodiging dienaangaande tegemoet”, aldus raadslid Ernst van Damme.

Lijst Van Damme
9 september 2017

2 comments on “Wooncorporaties moeten sneller bouwen!

  1. Beste Nicole,

    Het standpunt van de Lijst Van Damme is verwoord in de gemeenteraadsvergadering van 28 september jongstleden en kan worden teruggezien op zowel de gemist pagina van RTV-Purmeren als op de website van de raad. Binnenkort zal onze videobijdrage ook worden geplaatst op het Youtube-kanaal van de Lijst Van Damme.

    Met vriendelijke groet
    Lijst Van Damme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *