Vraagtekens over draagvlak privatisering bouwtoezicht!

Het demissionaire kabinet is voornemens om de nieuwe wet Kwaliteitsborging er nog even ‘doorheen te jassen’. In deze wet is voornamelijk en wederom privatisering van taken uit het publieke domein de insteek van de steeds meer terugtredende neo-liberalistische overheid. Dit keer wenst onze overheid de taken vallend onder het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht uit te besteden aan particulieren. De Lijst Van Damme is van mening dat dit een zeer onwenselijke situatie dreigt te worden.

De Lijst Van Damme vraagt zich serieus af hoe democratisch dergelijke overheidsbeslissingen eigenlijk zijn, of dat dergelijke ‘besluiten’ slechts een politieke stroming en doel vertegenwoordigen, waarbij getwijfeld moet worden aan het maatschappelijk draagvlak van dit marktfetisjisme.

De schriftelijk gestelde vragen aan het college van B&W kunt u hier raadplegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *