Melding integriteitsschending Purmerend!

De Lijst Van Damme heeft gisteren schriftelijk melding gemaakt – bij zowel de hoofdofficier van justitie te Haarlem en de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland – van schending van integriteit door zowel ambtenaren als bestuurders over onbehoorlijk bestuur en onverantwoorde manipulatie bij een subsidieaanvraag door stichting Twaanlab. Hierover zijn in het recente verleden al enkele berichten in de media verschenen.

De Lijst Van Damme heeft de melding nu neergelegd op een hoger niveau binnen onze overheid. Eens te meer omdat het interne uitgevoerde integriteits’onderzoek’ in onze visie onzorgvuldig en ondeskundig is uitgevoerd. Waarbij het ‘keuren van eigen vlees’ vooral heeft geleid tot enerzijds het bagatelliseren van de bezwaren van de indiener en anderzijds hierin onvoldoende objectiviteit is betracht. Waarbij de gemeente van haar kant vooral bezig is geweest om zaken ‘glad te strijken’.

Hoewel de gemeente publiekelijk heeft verklaard er met de stichting Twaanlab ‘uit te willen komen’ is het tegendeel helaas waar. Zowel in het na-traject als met de inzet van een ‘bemiddelaar’ heeft de gemeente vooral mooi weer gespeeld met als uiteindelijk resultaat een nieuwe afwijzing op een aangepast subsidieverzoek met wederom een zeer zwakke motivatie.

De hoofdofficier van justitie en de commissaris van de Koning zullen nu mogelijk stappen moeten nemen om dit dossier nader en objectief te laten onderzoeken waarbij de inzet van de Rijksrecherche tot de mogelijkheden behoort. We houden u in de toekomst verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

28 juni 2017

9 comments on “Melding integriteitsschending Purmerend!

 1. Gaat het hier weer om ……..? Het regent klachten omtrent deze ……. in en om het gemeentehuis. (concrete verwijzingen naar personen zijn door moderator aangepast)

  1. Is al jaren een probleem die …….. ambtenaar (verwijzingen naar herkenbare personen verwijderd door moderator), ze hebben ….. laten promoveren tot ……….
   Bijl en …. zijn vier handen op een buik en meer, maar dat is een publiek geheim intern..

 2. Het moge bekend zijn dat Purmerend de laatste jaren niet uitblinkt in integriteit. Dit heeft te maken met het (lage) niveau van wethouders die zich laten overrulen door dominante ambtenaren. Dit gaat vaak zo, maar in Purmerend is dit verontrustend aan het worden.

  Een bezorgde ambtenaar

  1. Geachte,

   Dank voor uw reactie op het bericht van de Lijst Van Damme op de website over de melding integriteitsschending.

   Uw e-mailadres is slechts bij mij bekend en is in de reacties op onze webpagina niet gepubliceerd. Wat dat betreft probeert de Lijst Van Damme de identiteit van de reageerders altijd te beschermen. Omdat u wél uw e-mailadres met uw reactie op onze server heeft achtergelaten ben ik zo vrij u nu te benaderen aan de hand van uw inhoudelijke reactie.

   Ik ben het eens met uw opmerking dat ‘de vierde macht’ baat heeft bij een zwak bestuur. Daarbij moet ik tevens opmerken dat – indien dit tevens gepaard gaat met een zwakke raad – de macht en invloed van ambtenaren buitenproportioneel is en daarmee onacceptabel.
   Het is de taak van zowel de ambtenaren als raadsleden en bestuurders deze machtsbalans constant in de gaten te houden.
   Echter – indien fracties dan wel individuele raadsleden – hier serieus en kritisch naar kijken, er vooral weerstand en demonisering plaatsvind. Of dit wordt veroorzaakt door een te laag niveau van wethouders dan wel door een kritiekloze commitment aan de ambtenaren is mij momenteel nog niet voldoende duidelijk.

   Voor mij als politicus is het vooral erg moeilijk om dergelijke misstanden op vermoedens en geruchten te voeren, hoewel ik als enig raadslid de anonieme brief van een aantal ambtenaren wél serieus heb genomen. Met andere woorden; ben ik van mening dat er een weg moet worden gevonden om de heersende angstcultuur binnen de gemeente te omzeilen.

   Voor zover u meer inhoudelijke informatie aan mij kwijt zou willen gaat dat mijnerzijds uiteraard gepaard met absolute geheimhouding en bescherming van uw persoon. Een eventuele ontmoeting kan uiteraard plaatsvinden op neutraal terrein. Ik sta persoonlijk garant dat de informatie die u mogelijk met mij deelt tussen ons blijft.

   Met vriendelijke groet,
   Ernst van Damme
   Lijst Van Damme

 3. Dit lezende herken ik ook de psychopathische trekken van deze bovengenoemde ambtenaar. Een wolf in schaapskleren is een te mooie uitdrukking. Ik heb vele van mijn collega’s de ww in zien gaan dankzij deze ambtenaar………(verwijzingen naar herkenbare personen verwijderd door moderator).
  Deze ambtenaar….. is ziek en een gevaar voor onze mooie stad!

  Herkenbaar dus! Wie volgt?
  Ik blijf graag anoniem uit angst voor deze ……. (verwijzingen naar herkenbare personen verwijderd door moderator)

 4. Beste heer van Damme,

  Er schijnt een sektarisch gebeuren gaande te zijn binnen de muren van ons mooie stadhuis. Uit eigen bron kan ik melden dat er een paar mensen (‘hoge’ ambtenaren) zijn die de touwtjes aardig in handen hebben en niets schuwen. Helaas heb ik dit al eens bij de raad gedeponeerd, maar niemand durfde toen zijn/haar nek uit te steken. Ik heb namen en rugnummers, echter ben ik, net als anderen, bang voor mijn baan en reputatie.

  Ik verzoek u onderzoek in te stellen naar deze mensen, het gaat maar door en door.
  Samen met vier anderen zijn wij een klacht aan het voorbereiden betreffende deze mensen en college richting CvdK.

  Heer van Damme, helpt u mij, help Purmerend?!

  1. Ik vind juist dat er zulke aardige mensen bij de Gemeente Purmerend werken. Je wordt ook altijd vriendelijk geholpen.
   Groeten Liesbeth

 5. Beste reageerders,
  Uiteraard danken we u allen voor uw reactie. Echter, indien u zich uitgeeft voor ‘ ambtenaren’ die van de juiste situatie op de hoogte zijn, dan stellen we het zeer op prijs om uw reactie niet anoniem hier te vernemen of onder een vals email adres. We begrijpen uiteraard wel dat een aantal van u bevreest is voor het verlies van hun baan dan wel hun reputatie.

  Laat ik voorop stellen dat u met anonieme meldingen impliciet aangeeft dat de reputatie van ondergetekende blijkbaar wel schade mag leiden (zie de door het college gevoerde persoonlijke hetze tegen de Lijst Van Damme). Daar komt bij dat de Lijst Van Damme zich niet aan de indruk kan onttrekken dat onder de uwen een aantal ‘ trollen’ zijn die des-informatie wensen te verspreiden.

  Vooralsnog verwijderen we uw reacties op deze post niet! Al uw bijdragen blijven uiteraard anoniem (ook als u een fake adres opgeeft). In dat laatste geval gaan wij niet op hulpvragen in en beantwoorden we u ook niet. We beantwoorden alleen reacties waarvan we een serieus email adres hebben. We willen namelijk wel zeker zijn voor wie we het doen!

  Met vriendelijke groet,
  en voor de serieuze reageerders onder ons?
  U weet ons te vinden!

  Ernst van Damme
  Lijst Van Damme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *