Controle op controle onnodig!

De Lijst Van Damme krijgt steeds vaker geluiden van onze medeburgers die telkens als zij (helaas ook wederom) een beroep moeten doen op onze gemeente voor een hulpvraag weer telkens door ‘de grotendeels zelfde papierwinkel heen moeten worstelen’ waarin zij tevens worden geconfronteerd met diverse besluitmomenten die enerzijds erg vertragend werken en anderzijds onnodig zijn  voor de beoordeling van hun feitelijke hulpvraag.

Daar komt bij dat het veel van onze hulpvragers niet duidelijk is welke gegevens ze nu uiteindelijk wel dan wel niet moeten aanleveren bij de gemeente. Zo is het niet nodig om (meerdere) ambtenaren inzage te geven in uw uitgaven maar wel in uw inkomsten uiteraard. Dit laatste vooral om te toetsen of u in de juiste doelgroep voor de regeling valt.

De Lijst Van Damme heeft daarom vragen gesteld aan het college om het mogelijk te maken dat het college enerzijds duidelijk communiceert wat precies de grenzen aan de privacy en het opvragen van uw gegevens zijn en anderzijds zij met procedures komen die het mogelijk maken om het ‘controle op controlesysteem’ sterk te vereenvoudigen.

De vragen aan het college kunt u hier verder lezen……

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *