Meer info zelfdoding nodig!

De Lijst van Damme is wederom erg geschrokken van het nieuws dat afgelopen vrijdag een van onze inwoonsters van een flat in onze stad is gesprongen. Zo’n twee jaar eerder heeft zich een soortgelijk geval voorgedaan in de Citerstraat. We willen dan ook weten in hoeverre overheidshandelen zelf (mede-)oorzaak kan zijn geweest voor deze fatale acties. Dit hoeft ook niet zo te zijn, maar de Lijst Van Damme wenst dat dit nadrukkelijk wordt uitgesloten dan wel bevestigd. We zijn van mening dat als medeburgers met de wens tot zelfdoding rondlopen, dit (veel eerder) bekend moet zijn bij onze maatschappelijke hulpverlening en actie wordt ondernomen om dergelijke wanhoopsdaden te voorkomen.

De Lijst Van Damme heeft hierover technische vragen gesteld die u nader kunt inzien. Klik hier!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *