LVD corrigeert voorzitter Commissie Algemene Zaken!

Onderstaand de mail welke vandaag is gezonden aan de voorzitter van de commissie AZ over vooringenomenheid bij interventie in de bijdrage van de LVD in de bijeenkomst van de commissie van 16 februari 2017. De tekst spreekt voor zich.

LVD Purmerend
1 maart 2017

Geachte mevrouw Saaf-Pasteuring,

Graag wens ik terug te komen op uw vermeende en misplaatste interventie als voorzitter van de commissie AZ in de vergadering van de commissie d.d. 16 februari 2017.

Bij de behandeling van agendapunt 6 van deze agenda heeft u mij – als vertegenwoordigend raadslid voor de LVD in deze raad – onterecht beschuldigd. Daarbij is het mij opgevallen dat u in deze interventie tussen mij en de vertegenwoordiger van Leefbaar niet erg goed heeft opgelet en daarmee uw opmerkingen naar mij dan ook ongefundeerd heeft gedaan. Het strooien met waardeoordelen zonder feitelijke gronden stelt de LVD niet op prijs.

Resumerend zijn de chronologische gebeurtenissen als volgt:

1. Tijdens de bijdrage in tweede termijn op dit agendapunt werd de LVD geïnterrumpeerd door de vertegenwoordiger van Leefbaar

2. De LVD heeft deze interruptie volgens de hiervoor gangbare wijze beantwoordt

3. Vervolgens wordt wederom geïnterrumpeerd door Leefbaar

4. LVD doet een ordevoorstel waarop u niet reageert. Een voorstel van orde hoort door u te worden gewogen, en niet worden afgedaan met uw uitspraken dat “de heer van Damme erdoorheen begint te praten”. Dat is een feitelijke onjuistheid. De LVD is met een ordevoorstel gekomen dat u in dit geval heeft genegeerd.  Ik ben van mening dat u hier uw eigen vooroordelen boven de waarneembare feiten heeft gesteld. U laat tevens onterechte beschuldigingen van Leefbaar ‘zijn gang gaan’ als zou ik er ‘doorheen brullen’ dan wel zit ‘te tetteren’. U grijpt hier ook niet in.

5. Verder wil ik opmerken dat ik als persoon door u niet aangesproken wens te worden op ‘mijn volwassenheid’. Ik heb u daar als reactie hierop in de vergadering aangegeven dat ik door u als voorzitter niet op deze wijze wens te worden aangesproken. Uw reactie daarop is onprofessioneel omdat u hierbij ook een ongefundeerd persoonlijk waardeoordeel over mijn ‘acties’ heeft gegeven.

Ik adviseer u van harte om de ‘gebeurtenis’ nog even terug te zien. In de komende vergadering van uw commissie zie ik dan graag uw excuus tegemoet en een rectificatie van het gebeurde.

met vriendelijke groet,
Ernst van Damme

LVD Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *