LVD wenst ‘lobbyregister’ in Purmerend!

De LVD-Purmerend zal de raad binnenkort voorstellen een zogeheten ‘lobbyregister’ in te voeren. Dit om als raad meer zicht te krijgen op de externe lobbyactiviteiten van individuen en bedrijven die iets van de gemeente wensen.

lobbyen

“Te vaak wordt de gemeenteraad geconfronteerd met te nemen besluiten waarvan het voortraject en dus hoe e.e.a. in de uiteindelijke besluitvorming terechtkomt erg diffuus is. Ook bij eventuele vragen ter verduidelijking door de raad blijft het vaak gissen hoe afspraken tussen externen en de gemeente tot stand komen, Dit moet veranderen”, volgens Ernst van Damme, fractievoorzitter. De LVD zal binnenkort met een initiatiefvoorstel naar de raad komen.

Het vastleggen van dergelijke bezoeken aan het gemeentebestuur en ambtenaren kan achteraf en biedt de raad de mogelijkheid om inzicht te krijgen in:

  • enerzijds in de omvang van dergelijke ‘invloedsbezoeken’ en;
  • anderzijds om controle te krijgen in een eventuele onevenwichtige verdeling hierin.

Uiteindelijk doel is externe lobbybewegingen van burgers en bedrijven en instanties in kaart te krijgen zodat we ‘integer bestuur’ blijven waarborgen.

1 oktober 2016
LVD-Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *