LVD uit protest niet aanwezig in Commissievergadering!

In het licht van de door de gemeente vastgestelde wijze van werken van fracties krijgt de LVD-fractie naar haar mening te weinig ondersteunende faciliteiten toegekend om het raadswerk goed en naar behoren te verrichten.

Zonder overleg is wederom sprake van onduidelijkheid omtrent het kunnen printen van stukken door raadsleden. Ondanks het feit dat de LVD goed oplet en uiteraard niet onnodig papier verbruikt gaat het hier om een uiterst formele opstelling en biedt de gemeentelijke organisatie geen ruimte om met name de kleinere fracties in de raad te faciliteren. Door deze starre opstelling kan de LVD-fractie haar werkzaamheden onvoldoende voorbereiden.
Een en ander heeft gevolgen voor de kwaliteit van de inbreng van de LVD in commissies en raad. “Dit ‘conflict’ tussen de fractie en de ondersteunende dienst van de raad duurt inmiddels langer dan een jaar en begint nu danig te irriteren”, aldus fractievoorzitter Ernst van Damme.

Gezien het vorenstaande zal de LVD-fractie uit protest niet aanwezig zijn bij de geplande bijeenkomst van de commissie Samenleving van vanavond. Hoewel daar een aantal belangrijke agendapunten worden besproken is de LVD van mening dat de inbreng van de fractie op deze onderwerpen “op andere wijze zal worden aangepakt.”

De LVD betreurt het zeer “dat de kruideniersmentaliteit van deze gemeente van groter belang blijkt te zijn dan een degelijke voorbereiding van fracties ten gunste van het maatschappelijk debat!”

Tevens wensen we u mee te delen dat om bovenstaande reden de fractie het voorzitterschap van een van de raads-werkgroepen heeft opgezegd. Onder deze omstandigheden is de fractie van mening geen adequate inbreng hieraan te kunnen blijven leveren.

7 september 2016
LVD-Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *