Verslaglegging vergaderingen moet beter!

De LVD stoort zich al ruim een jaar aan de gebrekkige kwaliteit van de verslaglegging van de commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Purmerend

 

Het vastleggen van beeld- en geluidregistraties vanuit de raadzaal van het gemeentehuis laat al enige tijd ‘behoorlijk te wensen’ over, aldus fractievoorzitter Ernst van Damme. Zo is er veelvuldig sprake van beeld en geluidstoornissen, het niet tijdig plaatsen van de video’s, geluid zonder beeld, beeld zonder geluid, bijeenkomsten die niet hebben plaatsgevonden, en het niet consequent voldoen aan de kwaliteitsafspraken door externe partijen.

Tot twee maal toe heeft de LVD dit aangegeven in zowel het fractievoorzittersoverleg als aan de medewerkers van de griffie. Overige fracties hebben daarbij aangegeven dit niet als hun prioriteit te zien. Men heeft er blijkbaar voor gekozen deze technische onvolkomen-heden bewust te laten voortduren. Het is lastig dat dergelijke storingen zich vooral schijnen voor te doen bij politiek gevoelige onderwerpen op de agenda.

De LVD heeft de griffie verzocht om – zolang de problemen niet afdoende zijn opgelost – de vergaderingen stenografisch vast te leggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *