Herstel WMO-vergoeding Huishoudelijke Hulp!

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit Binnenlands Bestuur over de overgehouden gelden op het landelijke Wmo-zorgbudget wenst de LVD in Purmerend een zogeheten ‘generaal pardon’ voor al de Purmerenders die zijn gekort op het aantal uren Huishoudelijke hulp. Ook wenst de LVD dat de additionele eigen bijdrage wordt heroverwogen, en dat de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ per direct worden gestaakt.

De gemeente Purmerend heeft in 2015 ongeveer 2,3 miljoen euro overgehouden. Geld dat feitelijk besteed had moeten worden aan de concrete zorgondersteuning van onze hulpbehoevende medeburgers.

Vanavond zal de LVD dit in de commissie Samenleving – bij de behandeling van de Programmarekening 2015 – aan de orde stellen. Zo nodig zal de LVD in de raad van 26 mei aanstaande hierover een motie indienden. De LVD gaat ervan uit dat hiermee de daadwerkelijke zorg aan onze burgers weer op een waardige en rechtvaardige wijze zal kunnen plaatsvinden.

We houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom de Wmo-verstrekkingen en over de wijze waarop onze gemeente dit ook organisatorisch verder moet oppakken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *