Voorbeeldbrief aan Woningnet

Op verzoek zetten we hier de voorbeeldbrief ten aanzien de coulanceregeling woningnet hier nogmaals online voor degenen die gebruik willen blijven maken van hun recht om hun woonduur te behouden. Met dit formulier kunt u aan woningnet aangeven van dit recht gebruik te maken tot 2030.

voorbeeldbrief-woningnet in Word. Kan door uzelf worden ingevuld/aangevuld, geprint en verzonden worden naar Woningnet. E-mailen kan ook via het contactformulier.


Aan WoningNet
Postbus 158
1380 AD Weesp

Onderwerp: (woon en inschrijfduur)
Datum: (de datum van verzending)

Geachte,
Ik, ondergetekende, verklaar:

Dat ik (pro-forma) een beroep doe op uw coulanceregeling tot uiterlijk 1 juli 2030 teneinde het behoud van mijn woonduur zeker te stellen.

Met de constatering dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de toekomst van een ander dan wel een gewijzigd verdeelsysteem, wens ik vast te stellen dat de tot aan 1 juli 2015 door mij opgebouwde woonduur omwisselbaar blijft als inschrijfduur.

Hoogachtend,

(uw naam)
(uw adres)
(eventuele overige contactgegevens)
(uw lidmaatschapsnummer) Indien u geen lid bent dan wel dit door belemmeringen nog niet heeft kunnen doen dan vermeld u bij lidmaatschapsnummer bijvoorbeeld: beleidsmatig belemmerd of iets van eigen keuze

(uw handtekening)

 


Opmerking LVD: We stellen het op prijs dat u ons – al dan niet geanomiseerd – een kopie zend (lvdpurmerend@hotmail.com) zodat wij de respons van u allen kunnen blijven meten. De LVD is gebonden aan uw privacybescherming en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en opslaan. Tevens zullen we u op de hoogte brengen en houden van de ontwikkelingen en u melden wanneer wij uw gegevens verwijderen uit onze systemen. Vragen? Benader ons uiteraard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *